Vluchtelingenkinderen

“Vluchtelingenkinderen verdienen een goede start in Nederland. Aandacht voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling in een stabiele en veilige omgeving is daarbij een voorwaarde. Dat is onze insteek”.

Een diverse groep jonge kinderen die soms schokkende gebeurtenissen achter de rug hebben, moet inburgeren in Nederland. Verschillende instanties werken samen om professionals die met deze kinderen werken te ondersteunen, zodat vluchtelingenkinderen zich zo snel mogelijk thuis voelen in Nederland. Aandacht voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling in een stabiele en veilige omgeving is daarbij een voorwaarde. 

 

Nieuw: e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’

De komst van jonge vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers voor uitdagingen in hun dagelijks werk. De nieuwe gratis e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ helpt hen met die uitdagingen om te gaan.  De e-learning biedt de mogelijkheid om te oefenen met realistische casussen rond veelvoorkomende dilemma’s. Daarnaast vind je in de e-learning praktische tips, tools en relevante links naar meer informatie.

De e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ is te vinden op het Pharos leerplatform. Je kunt gratis een account aanmaken en de e-learning volgen.

 

Brochures Vluchtelingenkinderen 

 

Staat uw kinderopvang voor nieuwe uitdagingen door de komst van vluchtelingenkinderen en hun ouders? 
Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen. Dit kunnen kinderen zijn die met familieleden naar Nederland zijn gevlucht, die voor gezinshereniging zijn gekomen of die in Nederland zijn geboren nadat hun ouders hierheen zijn gevlucht. De komst van vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt de kinderopvang voor nieuwe uitdagingen en vragen. Hoe communiceer je met ouders die analfabeet zijn en totaal geen Nederlands of Engels spreken? Hoe kom je erachter of afwijkend gedrag van een kind te maken heeft met een cultuurverschil, een trauma of een ontwikkelingsstoornis? Hoe stel je kinderen en ouders op hun gemak die grote moeite hebben om gescheiden te worden? Voor iedereen die in de kinderopvang te maken heeft met vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn er vanaf maandag 14 januari 2019 vier brochures beschikbaar met achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en tips over: Anderstaligheid en opvallend gedrag bij kinderen; Achtergrond vluchtelingenkinderen; Ouderbetrokkenheid; Deskundigheidsbevordering en methodieken. Klik hier voor de brochures.

 

Hoe regelt u de opvang voor vluchtelingenpeuters?

Uit landelijke peilingen blijkt dat zowel gemeenten als kinderopvangorganisaties worstelen met adequate educatieve opvang voor vluchtelingenpeuters met en zonder status. Het gaat om financiële en organisatorische kwesties, maar ook om inhoudelijke vragen over deze groep peuters en hun ouders. Sardes geeft trainingen, adviseert en doet onderzoek naar de opvang van vluchtelingenkinderen in Nederland. We kunnen professionals helpen bij de communicatie met deze jonge ‘absolute beginners’ en hun ouders. We geven adviezen aan managers over beleid voor kinderen die de taal niet spreken en/of afwijkend gedrag vertonen. We onderzoeken en geven advies op maat over culturele sensitiviteit. 

 

Hoe regel je goede opvang voor vluchtelingenkinderen als gemeente en kinderopvangorganisatie? 

Bent u op zoek naar goede voorbeelden en wilt u antwoord op vragen zoals: wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie betaalt wat? En waar moet je specifiek op letten? Sardes en Sociaal Werk Nederland verzamelden vragen en antwoorden die zij in de praktijk tegenkwamen. Sardes voerde een landelijke verkenning en Sociaal Werk Nederland en de Brancheorganisatie Kinderopvang voerden een quickscan om inzicht te krijgen in knelpunten en behoeften. De ervaringen, leerpunten en tips uit de praktijk vormen de basis voor twee publicaties. Handreiking voor gemeenten - juli 2016  en Handreiking voor kinderopvangorganisaties - juli 2016

 

Verteltassen voor anderstalige ouders 

Met subsidie van het programma Tel Mee Met Taal zijn in de gemeente Waalwijk verschillende organisaties aan de slag om anderstalige ouders van jonge kinderen zich weer competente ouder te laten zijn. Daarvoor wordt de methode van Verteltassen gebruikt. Sardes zorgt voor de monitor en evaluatie.

 

Lees ook:

Brochures Vluchtelingenkinderen (2019):

Artikel in Vakblad Vroeg (juni 2019): Werken met jonge vluchtelingen

Artikel Parental Empowerment Programme: Ouderbetrokkkenheid op het ISK (Van12tot18, dec.2018) door Jan Maarse en Soha Shat

Verslag Ontwikkelingsgericht aanbod voor asielzoekerspeuters in Nederland. Eerste bevindingen van een landelijke verkenning.

Verslag Bijeenkomst Asielzoekerspeuters (02/02/2016)

Nieuwsbrief Asielzoekerspeuters - februari 2016

Kinderopvangtotaal

Impressie bijeenkomst Juf Kiet