Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo

Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo

Het beroepsonderwijs krijgt vorm in een turbulente omgeving. Technologische ontwikkelingen, zoals automatisering en toepassing van ict, veranderen de arbeidsmarkt. Er verdwijnen beroepen en er ontstaan nieuwe. Kan het beroepsonderwijs zich hierop aanpassen en wat is daarvoor nodig? Daarbij vragen leerlingen en studenten in het vmbo en mbo aandacht en betrokkenheid in hun transitie naar een werkend leven, vakmanschap en volwassenheid. Maar lukt dat ook op die overstapmomenten?

Voorop staat dat samenwerking tussen vmbo en mbo noodzakelijk is, maar dat is lang niet altijd makkelijk. Er zijn in het kader van de beroepskolom vmbo - mbo - hbo al veel goede voorbeelden geweest, zoals vakmanschapsroutes en het Groene Lyceum. De opbrengsten van deze experimenten en projecten werken nog steeds door. Maar kunnen we met alléén deze opbrengst een krachtig beroepsonderwijs neerzetten dat de uitdagingen van de toekomst aan kan? Deze publicatie gaat in op de vraag: ‘hoe nu verder?’

 

Inhoud

Inleiding - Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo
Renée van Schoonhoven & Frank Studulski

De doorstroom vmbo-mbo in beeld: het beleid en de ontwikkelingen
Anneke Westerhuis, José Mulder & Joris Cuppen

De overgang van vmbo naar mbo: een stelselmatig struikelblok
Louise Elffers

Investeren in pedagogiek op het mbo: in gesprek met Marja Liefaard
Jan Maarse

Passend onderwijs van vmbo naar mbo
Irma Miedema

Voldoet het beroepsonderwijs nog wel voor de kansarmen en zorgleerlingen?
Anja Vink

Het risico van onderwijs omarmen: een plaats voor de ideeën van Gert Biesta in het (v)mbo
Jan Maarse

Samenwerken aan opbrengst: over de VM2 experimenten en het vervolg
Renée van Schoonhoven

Ruimte voor samenwerking in de wet- en regelgeving
Renée van Schoonhoven

Details

  • Redactie: Renée van Schoonhoven, Frank Studulski, Jan Maarse
  • ISBN: 9789055631377
  • € 10,30