Interview met Edith Hooge: “Selecteer op 15-jarige leeftijd en differentieer beter”

Interview met Edith Hooge: “Selecteer op 15-jarige leeftijd en differentieer beter”

In een relatief kort tijdsbestek verschenen er twee belangwekkende adviezen van de Onderwijsraad over de doorgeschoten differentiatie en vroege selectie in ons onderwijsstelsel. Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, geeft in een gesprek met IJsbrand Jepma (Sardes) een toelichting op het meest recente advies Later selecteren, beter differentiëren. Hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel beter recht doen aan de capaciteiten van alle leerlingen?

"Veel kinderen en jongeren uit verschillende sociale groepen in de samenleving volgen al op jonge leeftijd heel verschillende onderwijsroutes, mede als gevolg van de vroege selectie aan het einde van de basisschool. Kinderen krijgen dan al een advies waarmee ze lang niet altijd op een passende schoolsoort terecht komen. Kinderen van lager opgeleide ouders, zowel met een migratieachtergrond als een van oorsprong Nederlandse  achtergrond, krijgen vaak een te laag advies en ervaren in het voortgezet onderwijs dan te weinig uitdaging. Anderzijds zijn er kinderen (veelal van hoogopgeleide ouders) die een te hoog advies krijgen, waardoor het gevaar bestaat dat ze in het voortgezet onderwijs op hun tenen moeten lopen.”

Vul het formulier hieronder in om het hele artikel gratis te downloaden.

 

Over de bundel

Dit artikel is onderdeel van de bundel ‘Scheuren in het fundament'. In deze gratis bundel deelt Sardes, samen met hoogleraren, onderzoekers en bestuurders, haar visie op de toekomst van het huidige onderwijs en de kinderopvang. Download de hele bundel.

 

Details

  • Auteurs: IJsbrand Jepma

Download formulier


 


Vernieuw code »Als u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht