Sardes Special nr 24 - Van peuter naar kleuter

Sardes Special nr 24 - Van peuter naar kleuter

Een doorgaande lijn van voorschool naar school

In deze Special belichten we de overgang van voorschool naar school vanuit verschillende perspectieven. Zo gaat Annerieke Boland in op de spelontwikkeling van kinderen; Lilian van de Bolt beschrijft wat we van kinderen verwachten op het gebied van executieve functies; Karin Hoogeveen gaat in op de doorgaande lijn, beschrijft verschillende soorten samenwerking en geeft praktische tips voor afstemming; Frank Studulski beschrijft welke gemeentelijke afspraken er zijn gemaakt in 's-Hertogenbosch waar veel ervaring is met IKC's; Karin Hoogeveen en Heleen Versteegen geven antwoord op vier vragen over een soepele overgang voor zorgkinderen; en in het laatste artikel beschrijft Karin Hoogeveen wat er bekend is over de effecten van de doorgaande lijn. Daarnaast vindt u in de gehele Special voorbeelden van een doorgaande lijn, zoals het onderbrengen van peuters en kleuters in één voorziening, het regelmatig samen laten spelen van peuters en kleuters die extra zorg nodig hebben en een school die de doorgaande lijn als speerpunt heeft benoemd.

  

Inhoud

Redactioneel - Karin Hoogeveen

Zorgen voor een doorgaande spelontwikkeling - Annerieke Boland

Een ontdekkingstocht voor peuters in de basisschool - Karin Vander Heyden

Een doorgaande lijn in zelfsturing - Lilian van der Bolt

Voorschool Plus voor zorgpeuters - Ellen Donkers

Samenwerking tussen kinderopvang en school - Karin Hoogeveen

De peuter-kleuterklas in 's-Gravenzande - Ellen Donkers

Van peuter naar kleuter in Apeldoorn - Ellen Donkers

De gemeente als aanjager van de doorgaande lijn - Frank Studulski

Een overstap met aandacht voor zorg - Karin Hoogeveen en Heleen Versteegen

Kleuters in Delfshaven - Karin Hoogeveen

Een doorgaande lijn: wat zegt onderzoek - Karin Hoogeveen

Details

  • Auteurs: Annerieke Boland, Lilian van der Bolt, Ellen Donkers, Karin Vander Heyden, Karin Hoogeveen, Frank Studulski, Heleen Versteegen
  • Redactie: Karin Hoogeveen en Karin Vander Heyden
  • ISBN: 9789055631407
  • € 11,30