Sardes Special nr 23 - Scholen in verandering - De toekomst als inspiratie

Sardes Special nr 23 - Scholen in verandering - De toekomst als inspiratie

Anno 2018 zijn flexibilisering en personalisering kernwoorden. Onze hoogwaardige kenniseconomie ontwikkelt zich steeds meer tot een innovatie-economie. Moet de school daar wat mee? Wij denken van wel. Met een publicatie én een landelijke conferentie over de toekomst van het primair onderwijs willen wij scholen inspireren.

De nieuwe Sardes Special is een bundeling van artikelen van professionals en wetenschappers. Deze publicatie schetst een beeld van de veranderingen en ontwikkelingen die in 2018 gaande zijn in het primair onderwijs in Nederland. Het geeft een aanzet om na te denken over innovatie. Over de vraag welke veranderingen en vernieuwingen wenselijk zijn in het primair onderwijs. En hoe je deze realiseert in de scholen van het eigen bestuur of in de eigen school. Door ervaringen uit de praktijk en inzichten uit de wetenschap te beschrijven en te verbinden, hoopt deze Sardes Special daar aan bij te dragen. 

 

Inhoud

Duurzaamveranderen, hoe doe je dat?

Technologische veranderingen: houdt de leerkracht het bij?

LAB21: werkplaats voor onderwijsinnovatie

Kind, media en de rol van de school: pak de regie

W&T in het basisonderwijs; makkelijker gezegd dan gedaan

Formatief evalueren in het primair onderwijs

Motivatie binnenstebuiten: wat drijft leerlingen tot leren?

De gouden driehoek voor de schoolleider van de toekomst

  

Details

  • Auteurs: Denise Bontje, Joyce Breen, Luc Greven, Anne Hoogenboom, Anna Hotze, Koen Jansen, Jan Maarse, Anneke Nooteboom, Wim Trooster
  • Redactie: Jan Maarse, Frank Studulski en Anne Hoogenboom
  • Deze publicatie is geschreven voor de Landelijke conferentie primair onderwijs op 10 oktober 2018.
  • ISBN: 9789055631384
  • € 11,30Meer weten?