Richting en inrichting van Passend onderwijs in samenwerkingsverbanden

Het rapport 'Richting en inrichting van Passend onderwijs in samenwerkingsverbanden' geeft de resultaten van het onderzoek naar de stand van zaken van samenwerkingsverbanden Passend onderwijs PO en VO. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Korte termijn evaluatie Passend onderwijs voor het NRO.

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs van kracht. De Rijksuniversiteit Groningen / GION en Sardes hebben in het kader van de Korte termijn evaluatie Passend onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) samen onderzoek gedaan naar de stand van zaken en typologie van de 77 samenwerkingsverbanden primair onderwijs (PO) en 75 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs (VO) die Passend onderwijs uitvoeren. Hoofddoel is om politiek en beleid te kunnen informeren over de stand van zaken en de uitwerking van Passend onderwijs in de praktijk van samenwerkings-verbanden en scholen.

Details

Geen details voor deze publicatie.