Manieren om nú in te zetten op kansengelijkheid

Hoewel ouders op dit moment hun uiterste best doen om hun kinderen te begeleiden bij het schoolwerk, maken veel leerkrachten zich zorgen. Zij vrezen dat vooral kinderen van laagopgeleide en laagtaalvaardige ouders een (taal)achterstand oplopen. Wat kunnen gemeenten en schoolbesturen nu doen, om te anticiperen op deze situatie en gelijke kansen te bevorderen? 

 

Zomerschool

Ongeveer 25 gemeenten in Nederland kennen zomerscholen die bestemd zijn voor leerlingen in het primair onderwijs met een (risico) op achterstand. Juist nu is het van belang om deze interventie in te zetten of te intensiveren en voor meer kinderen toegankelijk te maken. De zomerschool geeft kinderen de kans om een taalachterstand te verminderen. Maar dat niet alleen: het geeft kinderen een duidelijke structuur, een vast dagritme in een veilige omgeving.

 

Onderwijstijdverlenging 

Ook na de zomervakantie, in het nieuwe schooljaar, blijven extra maatregelen nodig om gelijke kansen te realiseren. Onderwijstijdverlenging kan een effectieve manier zijn om leerlingen extra (taal)onderwijs te geven, mits voldaan wordt aan specifieke voorwaarden.

 

Meer weten?

Sardes adviseert bij de organisatie en inhoudelijke invulling van leertijdverlenging en schreef een brochure over onderwijstijdverlenging. Download de handreiking.

 

 

Meer weten?