Vmbo-conferentie 2019 - schoolvoorbeelden

Samen toekomst maken - Voor èn door scholen

Op 13 maart 2019 is de jaarlijkse landelijke vmbo-conferentie in Den Bosch. tijdens deze dag staat het thema samenwerken centraal. Voor de invulling van ons programma werkt Sardes samen met het onderwijs. De vmbo-conferentie is niet alleen voor maar ook door het onderwijs.

Maak kennis met inspirerende schoolvoorbeelden als het gaat om samenwerken in het kader van LOB, Passend Onderwijs, leerlingparticipatie of de Nieuwe Leerweg. 

 

Wij presenteren:

 

Samenwerking JoU en Trajectum College Utrecht

Op het Trajectum College in Utrecht zijn regelmatig schooljongerenwerkers van JoU te vinden: ze bieden activiteiten aan in de pauze en na schooltijd, bouwen een pedagogische relatie op met de leerlingen, pikken signalen op over het klimaat op school en de band tussen jongeren en school. De schooljongerenwerkers zetten die signalen om in advies en aanpak (onder regie van de school), bieden gerichte groepsactiviteiten aan en zorgen indien nodig voor een warme overdracht naar het schoolmaatschappelijk werk. 
Wil je weten hoe deze samenwerking bijdraagt aan het versterken van de schoolcarrière van jongeren in kwetsbare situaties, aan een positief pedagogisch klimaat en het tegengaan van radicalisering en polarisatie? Op de vmbo-conferentie hoor je hier meer over.

 

Samen werken en leren in de praktijk – STERA Leerroute

STERA staat voor Smart Technical Education Regio Achterhoek. De STERA Leerroute is een netwerk van praktijkopleidingsplaatsen in de techniek voor vmbo-leerlingen. Elf vmbo-scholen in de Achterhoek vormen samen met het bedrijfsleven, vier opleidingsbedrijven en het ROC een netwerk van opleidingsplaatsen. Zo kunnen de vmbo-scholen hun leerlingen elk technische keuzevak naar wens aanbieden. Bijzonder aan de STERA-Leerroute is dat de leerlingen niet alle lessen volgen in de theorie- en praktijklokalen van de vmbo-school, maar een belangrijk deel van de opdrachten uitvoeren bij de bedrijven, onder begeleiding van ervaren beroepsmensen. Hierdoor maken de leerlingen ook kennis met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek en ontwikkelen zij een realistisch beroepsbeeld. Frans Wijnands, coördinator bij Profijt Scholen vertelt over de ontwikkeling van de STERA Leerroute en de kansen en uitdagingen voor leerlingen, docenten en samenwerkingspa

 

Leraren met Lef

Leraren met Lef wil niets liever dan het onderwijs op een hoger plan brengen. Goed onderwijs kan alleen ontstaan als docenten zich eigenaar voelen van hun onderwijs. Dit eigenaarschap is niet iets wat van bovenaf aan de docent gegeven wordt. Het is iets wat jij als docent op je neemt. Vanuit autonomie en in relatie met jouw leerlingen en collega’s neem je verantwoordelijkheid. Dan kun je als team samenwerken aan (nog) beter onderwijs. Koos Schadee, een van de voorzitters, doet een vlammend betoog om de regie te pakken. Het is jouw onderwijs. Breng het op een hoger plan! Word leraar met lef.  

 

Onderwijs in realistische context -  CSG Prins Maurits

Je ontwikkelen tot een uitstekende vakman doe je niet alleen op school. Dit vraagt om leren in een realistische context. Op de CSG Prins Maurits volgen leerlingen vanaf klas 1 zowel binnen als buiten de school onderwijs in een realistische context, binnen de profielen zorg en welzijn, techniek, groen of economie. CSG Prins Maurits werkt zowel bestuurlijk als uitvoerend samen in de triple-helix van ondernemers, overheid en onderwijs. Voor het leren in een realistische onderwijscontext en de vorming van de leerlingen wordt intensief samengewerkt met ruim 200 bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties in de regio. Naast het verrichten van opdrachten en het oriënteren in de praktijk, leveren leerlingen ook een bijdrage in de regio. Benieuwd naar het waarom en hoe we dit organiseren? Benieuwd naar het waarom externe partners graag betrokken zijn? Teamleider Luuk Vis en beleidsmedewerker Pieter Brandwijk delen hun ervaringen graag!

 

Hoeveel keuzevrijheid kan een leerling aan? – Avila College in Hengelo

Het Avila College (mavo en onderbouw havo) – onderdeel van de Scholengroep Carmel Hengelo - is in het schooljaar 2017-2018 begonnen met het zogenaamde flexrooster. Een organisatiemodel dat een (gestructureerde) keuzevrijheid voor leerlingen genereert, waardoor ze meer regie krijgen over hun eigen leerproces. Teamleider Peter ten Dam besteed aandacht aan de theorie (waarom) en het proces (wat en hoe) met betrekking tot deze onderwijsinnovatie. Waarom is het Avila College hiermee begonnen? Hoe is het implementatieproces verlopen? Wat betekent de invoering van het flexrooster voor onze school als leer- en lerende gemeenschap?

 

We Own The School - Deel 1

Leerlingen en leraren die meer eigenaarschap ervaren, hebben meer motivatie om te leren of les te geven. Eigenaarschap staat in direct verband met de controle over het eigen leren; een basisvaardigheid om te kunnen leren. We Own The School bestaat uit een groep docenten en schoolleiders die het gesprek over eigenaarschap willen stimuleren tussen leerlingen, docenten en schoolleiders. Hoe? Met een bordspel! Het spel helpt om te ontdekken hoe het eigenaarschap is verdeeld in de school. En welke kansen er liggen. Kom horen  hoe We Own The School werkt. In deel twee kunt u ervaren hoe het spel werkt.

 

We Own The School - Deel 2

Het vervolg. Speel het spel!

 

Klassen met Expertise - voorheen vso De Ambelt nu regulier vo Etty Hillesum Lyceum

Sinds vorig schooljaar is vso De Ambelt (cluster 4) in Deventer geïntegreerd in De Marke, een van de locaties van het Etty Hillesum Lyceum. Met als resultaat Klassen met Expertise (KME). Deze klassen maken deel uit van het regulier VO en zijn bedoeld voor leerlingen met een zwaar arrangement. De leerlingen binnen en buiten de KME krijgen les in hetzelfde gebouw en vanaf het tweede jaar ook regelmatig  in hetzelfde lokaal. Wat vraagt deze samenwerking van de docenten? Wat betekent het voor de leerlingen? Welke kansen en knelpunten zijn er? Maak kennis met Klassen met Expertise en ervaar wat u kunt opsteken van deze bijzondere samenwerking.

 

Beroepsgerichte mavo - Buitenhout College in Almere           

Praktijkvakken toevoegen aan een theoretische leerweg? Dat is een plus. Op het Buitenhout College weten ze het al langer. Op deze school is een combinatie van theoretische vakken en praktijkvakken al langer gemeengoed. Ze noemen dat de beroepsgerichte mavo. Het biedt de leerlingen meer uitdaging èn meer kansen. Leerlingen leren door te zien en te doen. Het Buitenhout College deelt graag haar ervaringen. Dus voor ieder die aan de vooravond staat van het invoegen van een praktijkvak in de mavo… doe je voordeel.

 

Meer schoolvoorbeelden volgen. Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn.

 

 

Terug naar Vmbo-conferentie 2019