Vmbo-conferentie 2019 - lezingen en workshops

Samen toekomst maken

 

Keynote

Marco Snoek is lector Leren & Innoveren aan het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met vraagstukken rond het beroep van leraar: professionele ontwikkeling, leiderschap en loopbanen van leraren

Samen de toekomst maken vraag veel van verschillende partijen, maar allereerst veel van de leraar in het vmbo. Leraren die die uitdaging willen oppakken en hun onderwijs willen innoveren, kunnen soms tegen belemmeringen aanlopen, belemmeringen die te maken hebben met henzelf, hun eigen competenties, collega's, schoolleiders, systemen, culturen of condities. Veel van die belemmeringen hebben te maken met de mentale modellen die dominant zijn in het onderwijs: mentale modellen over (de organisatie van) onderwijs, de rol en het beroep van de leraar, leiderschap, kwaliteit, etc. In deze keynote ga ik in op die mentale modellen en geef ik handvatten om op een andere manier naar onderwijs en naar rolverdelingen te kijken, en ga ik in op de consequenties daarvoor voor leraren, schoolleiders, Inspectie en anderen.

 

Lezingen

Lezingen duren 30 minuten en worden twee keer aangeboden, een keer in de ochtend en een keer in de middag. Na het volgen van een lezing bezoekt u een of twee presentaties van schoolvoorbeelden. Op de dag zelf maakt u een keuze voor een schoolvoorbeeld.

1. De Nieuwe Leerweg - door Bart Engbers – voorzitter Platform TL

Een ingrijpende wijziging van het vmbo is aanstaande. De leerroutes GL en de TL gaan samen in een Nieuwe Leerweg. Hiervoor zijn verschillende argumenten. Een voor de hand liggende reden is dat de Gemengde Leerroute nooit goed is geland. Veel belangrijker is de wens van veel leerlingen om meer praktisch aan de slag te willen op school. De Nieuwe Leerweg bevat een duidelijke praktische component. Maar er is meer aan de hand. Er is een nieuw curriculum op komst en ook binnen de havo zijn steeds meer geluiden te horen over een praktische component (vakhavo). Wat is de stip aan de horizon bij al deze ontwikkelingen? 

 

2. 10/14 onderwijs: geen valbijl op 12- jarige leeftijd - door Harry Grimmius – voorzitter College van Bestuur Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

Geven we in ons onderwijs alle kinderen wel de kansen waar ze recht op hebben? Tussen hun tiende en veertiende levensjaar zijn kinderen sterk in ontwikkeling. Bij ieder kind verloopt die ontwi kkeling anders. Toch hebben we in Nederland met elkaar afgesproken dat het op je twaalfde levensjaar duidelijk is naar welk type vervolgonderwijs je gaat. Daar zit je vervolgens min of meer vast. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het keuzemoment of ‘de knip’ op twaalf jarige leeftijd onlogisch is. De OESO heeft Nederland geadviseerd kritisch te kijken naar de effecten van deze vroegselectie. Welke kansen biedt het 10/14 onderwijs tot het 2/18 onderwijs een realiteit is? Deze lezing beschrijft het ontstaan van de 10/14 initiatieven, de achtergronden en beweegredenen en de mogelijke vervolgstappen.

 

3. Regionale samenwerking: een strategie met drie kanten - door Irma Miedema – senior adviseur Sardes

In het kader van een succesvolle doorstroom van het vmbo richting de arbeidsmarkt, wordt van het vmbo regionale samenwerking verwacht. Maar welke regionale samenwerking is voor uw VMBO van belang? En hoe geef je deze samenwerking vorm? Deze lezing schetst een strategie met drie kanten: 1. inzicht verkrijgen in de eigen regionale omgeving, om doelen te stellen voor de samenwerking; 2. succesvol vormgeven van de regionale samenwerking, oftewel het vermijden van bekende valkuilen waarin goed bedoelde initiatieven tot samenwerking soms terecht komen; en 3. verbinden van het schoolteam aan de regionale samenwerking, het is tenslotte het team dat het moet doen. Of u nu docent bent, teamleider, directeur of bestuurder: het initiatief tot regionale samenwerking kan bij iedereen starten.

Workshops

Workshops duren 90 minuten en worden ’s ochtends en ’s middags aangeboden. Tijdens een workshop doet u nieuwe ideeën op en krijgt u handvatten en tips voor de dagelijkse praktijk. 

1. Jouw leerlingen actief en gemotiveerd! - door René Melisse – trainer Sardes

 Welke docent wil nou geen actieve, gemotiveerde leerlingen?! De taak van vmbo-docent is niet altijd makkelijk. De leefwereld van jongeren is gevuld met allerlei zaken. School komt meestal niet op de eerste plaats. Uit hersenonderzoek blijkt dat het onderwijs zaken van jongeren verwacht waar hun hardware nog niet helemaal klaar voor is. Met als gevolg dat de meeste leerlingen moeilijk aan het leren te krijgen zijn. Als docent moet je soms flink trekken en duwen. In deze workshop kijken we naar de docentvaardigheden waarmee je leerlingen ‘aan’ kunt krijgen.  Daarbij levert leerpsychologie  ideeën over hoe we het leren kunnen beïnvloeden en halen we bruikbare elementen uit  verschillende motivatietheoriën. Neem de kans om jouw eigen activerende didactiek op te bouwen!

 

2. Participatie & co-creatie: betrek de leerling - door Yvonne van Sark – partner Youngworks

Steeds meer organisaties zetten co-creatie in om te komen tot nieuwe inzichten en ideeën; ze betrekken verschillende doelgroepen en stakeholders. Steeds vaker wordt ook in het onderwijs gedacht aan samenwerken met de doelgroep waar het om draait: de leerlingen zelf. En terecht, want leerlingen kunnen je veel vertellen. Als je actief naar ze luistert en inspraak geeft in de school, kunnen leerlingen je veel vertellen. In deze workshop laat Yvonne van Sark van jongerencommunicatiebureau Youngworks zien waar een goede samenwerking met leerlingen toe kan leiden. Je krijgt inspiratie en voorbeelden binnen en buiten het onderwijs en handvaten om binnen jouw school de dialoog aan te gaan. Want je hebt de leerling al in huis... 

 

3. Samenwerken met ouders aan LOB - door Annet Hermans - Expertisecentrum LOB 

Veel jongeren worstelen met de studie- en beroepskeuze. Vmbo-scholen hebben de opdracht om jongeren te leren kiezen met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Ouders zijn van nature betrokken bij de toekomst van hun kind. Ze hebben bewust en onbewust grote invloed op loopbaankeuzes. Voor veel scholen is het een uitdaging alle ouders te betrekken bij studie- en loopbaankeuzes en om hun bijdrage te laten aansluiten op het (LOB) lesprogramma. In deze workshop vertelt Annet Hermans over een samenhangend pakket van loopbaangerichte ouderactiviteiten om de samenwerking vorm te geven. Bijvoorbeeld met thuisopdrachten, loopbaangerichte voortgangsgesprekken en actieve ouderbijeenkomsten. Kom nadenken hoe u de samenwerking met ouders op uw eigen school kunt versterken. Lees ook het artikel  in Van12tot18 over Samenwerken met ouders. 

 

4. Learning Lab: onderzoekend en ontdekkend leren - door Adri Pijnenburg – Trendontwikkelaar en adviseur vmbo & mbo Techniek

In het PO - VO Learning Lab staat onderzoekend en ontdekkend leren centraal. Met nieuwe onderwijstechnologie èn inbreng van bedrijven in je regio. In het innovatieve lab leren jongeren in de context van 'morgen'. Het Learning Lab is voor toekomstige instroom (groep 7 en 8) en voor leerlingen in de onderbouw (leerroutes bb, kb, gl, tl, havo, vwo). Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 21ste century skills en deze worden formatief gewaardeerd.  Talentontwikkeling en samenwerken in projecten is de rode draad, denk aan thema’s als  'De wereld van drones’, programmeren, robotica en ICT vaardigheden. Wat zijn de ervaringen van leerlingen en hun ouders? En wat vraagt een Learning Lab van de docent? Deze workshop biedt u alle informatie voor uw eigen unieke Learning Lab van morgen. 

 

5. Zelfsturing ontwikkelen = kansen vergroten - door Dr. Lilian van der Bolt – senior onderzoeker Sardes

Zelfsturing ofwel executieve functies zijn basisvaardigheden waarop het leren is gebaseerd. Is het niet vreemd dat we in het onderwijs zoveel aandacht besteden aan leren en vakinhoud zonder te weten of het fundament voldoende solide is? In het voortgezet onderwijs zie je grote verschillen tussen leerlingen in verschillende schooltypen. Zijn deze alleen terug te voerenop cognitieve verschillen? Of ontstaan deze ook of vooral door verschillen in zelfsturingsvaardigheden? De kansen van de vmbo-leerling (zeker in bb en kb) kunnen enorm vergroot worden door meer aandacht te besteden aan het ondersteunen en oefenen van zelfsturing. In deze workshop verkennen we wat zelfsturing is, welke aspecten het kent, en wat het belang ervan is. Verder kijken we naar de ontwikkeling van zelfsturing en hoe je deze kan ondersteunen bij leerlingen in het vmbo. De rol van de coach komt daarbij uitgebreid aan bod.

 

Terug naar Vmbo-conferentie 2019