De Taalscan

De Taalscan is een korte krachtige taalanalyse van een school. In korte tijd brengen taalexperts van Sardes de stand van zaken in het taalonderwijs in kaart.

De Taalscan begint met een analyse van taalplannen en toetsresultaten en wordt gevolgd door een intakegesprek met de directeur, de ib-er, de taalcoördinator. Taalexperts van Sardes bezoeken vervolgens op één dag (alle) groepen 1 tot en met 8, voeren gesprekken met leerkrachten, geven tips voor de lespraktijk en geven een eerste terugkoppeling aan de schoolleiding. Binnen twee weken volgt een beknopt verslag met een advies voor de versterking van het taalbeleid en taalonderwijs, met concrete vervolgacties.

 

 

 

Meer weten?