Onze visie en missie

Visie

Sardes voelt zich betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang, opvoeding en gezondheid. In dit dynamisch werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een professionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert. De samenhang tussen wetenschap, beleid en praktijk is de basis van onze inzet. Wij werken samen in relevante netwerken met partners die ons aanvullen. Onze expertise ontwikkelt zich mee met nieuwe thema’s en opkomende maatschappelijke ontwikkelingen die ertoe doen in ons werkveld.

 

Missie

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelingskansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

 

 

Maak kennis met 25 jaar Sardes in 3 minuten

In 2017 vierde Sardes haar 25-jarig jubileum. Ook in de toekomst zal Sardes in het werkveld van opvang, onderwijs en opvoeding een professionele en toonaangevende speler zijn. Een speler die ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert. Die vertrouwt op de wijsheid van de wetenschap, op de dienstbaarheid van het beleid, maar vooral op de kracht van de praktijk.

Bekijk de folder voor een overzicht van 25 jaar Sardes. 

 

 

 

 

Erkende kwaliteit bij Sardes