Klik hier voor de online versie
Mei 2018
Nieuwsbrief
Nieuw OAB-budget, nieuwe uitdagingen
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Beleidsontwikkelingen vragen om keuzes
Op 26 april 2018 verscheen de kamerbrief met de ontknoping van de nieuwe verdeling van de middelen voor onderwijskansenbeleid voor schoolbesturen en gemeenten. Een spannend moment voor velen van u! Gelukkig gaan de meeste gemeenten er gefaseerd in 4 jaar op vooruit. Maar een kleinere groep van 38 gemeenten moet de komende jaren bezuinigen. Bovendien moet het aanbod voor doelgroeppeuters geïntensiveerd worden.
Gemeenten nemen contact met ons op om mee te denken over het maken van nieuwe keuzes. Daarom hebben wij deze extra nieuwsbrief gemaakt met daarin een Sardes-aanpak bij de meest gestelde vragen. Sardes adviseert al ruim 25 jaar gemeenten en schoolbesturen bij het optimaliseren van het onderwijsachterstandenbeleid. Wij denken en werken graag met u mee. 


decoratie pijl voor titel Hoe kan mijn gemeente 16 uur voorschoolse educatie inrichten?
16 uur VVE: haalbaar en betaalbaar
De uitbreiding van een voorschools aanbod van 16 uur voor doelgroeppeuters is een puzzel voor gemeente en kinderopvangorganisaties. Hoe stem je de mogelijkheden van organisaties af op het gemeentelijk beleid? Maatwerk is noodzaak. Sardes levert een voor kinderopvangorganisaties uitvoerbare en voor de gemeente betaalbare invulling van 16 uur voorschoolse educatie. Het resultaat is een doordachte en duurzame inrichting van het peuterstelsel.
Lees meer >
Hoe kan mijn gemeente 16 uur voorschoolse educatie inrichten?
decoratie pijl voor titel Hoe verschuiven de risico's op onderwijsachterstanden?
Snel zicht op de impact van de nieuwe gewichtenregeling met de OAB-scan  
Door de nieuwe indicatoren van de gewichtenregeling verschuiven de risico’s op onderwijsachterstanden in uw gemeente. Met de OAB-scan van Sardes krijgt u zicht op de verschuivingen op wijkniveau en voor schoolbesturen. Het resultaat: snel een kwantitatief overzicht van de verschuivingen in uw gemeente op wijkniveau zodat u bewuste keuzes kunt maken voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
Lees meer >
decoratie pijl voor titel Hoe kan ik bepalen welke OAB-aanpak effectief is?
Zicht op het onderwijsachterstandenbeleid in uw gemeente
Om keuzes te maken voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid voor de toekomst, is zicht op de stand van zaken nu belangrijk. Hoe staan we er voor? Wat heeft onze inzet opgeleverd in de afgelopen periode? Wat vinden we daarvan? Sardes biedt zicht op uw gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid in een evaluatie op maat zodat u samen met partners nieuwe stappen kunt zetten richting toekomstbestendig onderwijsachterstandenbeleid.
Lees meer >
Hoe kan ik bepalen welke OAB-aanpak effectief is?
decoratie pijl voor titel Detachering van specialisten
Sardes heeft gespecialiseerde medewerkers die voor een afgebakende tijd bij uw gemeente gedetacheerd kunnen worden om ter plekke ondersteuning te bieden. Er kunnen zich momenten voordoen dat er binnen een gemeente behoefte is aan extra menskracht. Het kan zijn dat er acuut extra werk is vanwege veranderende wet- en regelgeving, of een klus waarvoor de benodigde inhoudelijke kennis ontbreekt, of soms gewoon een ambtenaar die om wat voor reden dan ook tijdelijk vervangen moet worden. Op zo’n moment is het fijn om iemand ter plekke te hebben die één of meerdere dagen per week gewoon meewerkt binnen het team van ambtenaren.
Lees meer >
Detachering van specialisten
decoratie pijl voor titel Agenda
9 oktober 2018
Het IKC in één dag

30 oktober 2018
De gemeente en het IKC

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##