Klik hier voor de online versie
Februari 2016
Nieuwsbrief
Asielzoekerspeuters
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Terwijl overal in het land grote inspanningen worden gedaan om asielzoekerskinderen zo snel mogelijk naar school te laten gaan, valt één groep tussen wal en schip: de asielzoekerspeuters. Voor deze kinderen is lang niet overal een ontwikkelingsgericht professioneel aanbod beschikbaar. Dit blijkt uit een landelijke verkenning die Sardes uitvoerde in samenwerking met Pharos. De overweldigende belangstelling voor de bijeenkomst waar de resultaten werden gepresenteerd, laat zien dat veel gemeenten, kinderopvangorganisaties en landelijke organisaties de bezorgdheid over deze lacune in het onderwijsaanbod aan asielzoekerspeuters met ons delen. Reden genoeg om in de nieuwsbrief aandacht te vragen voor deze groep kinderen.

Ik wens u veel leesplezier!

Herman van Holt (directeur Sardes)
Welkom
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht
‘Een derde van de gemeenten met een AZC heeft een aanbod voor peuters’

Dat blijkt uit de inventarisatie die Sardes uitvoerde in gemeenten met een AZC. Sardes nam interviews af in 42 gemeenten. Momenteel hebben 16 van hen een professioneel aanbod voor asielzoekerspeuters. Dat neemt niet weg dat bijna alle gemeenten een professioneel aanbod wenselijk vinden. Echter, door het ontbreken van budget, landelijke wet- en regelgeving, geschikte partners in de kinderopvang et cetera, is het voor de meerderheid van de gemeenten met een AZC (nog) niet mogelijk om voor deze groep kinderen een goed aanbod te ontwikkelen.
Op 2 februari j.l. organiseerde Sardes samen met Pharos een bijeenkomst over dit onderwerp.
Lees meer >
Project uitgelicht
decoratie pijl voor titel Expertise uitgelicht
Taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang

Vorig jaar hebben ongeveer 2500 pm’ers en 250 stafmedewerkers de TINK-training gevolgd. Centraal staan de vaardigheden om met kinderen in de groep om te gaan en hun ontwikkeling optimaal te stimuleren. Ook in 2016 werken we aan de kwaliteit van de kinderopvang met TINK. Meer informatie over de training, nieuwe trainingsdata en subsidiemogelijkheden leest u op onze site.
Lees meer >
Expertise uitgelicht
decoratie pijl voor titel Collega uitgelicht
Op bezoek in de eerste asielzoekerscentra
Aan de hand van mijn vader mocht ik van kleins af aan mee op bezoek in de eerste asielzoekerscentra die in de jaren zeventig her en der in Zuid-Limburg werden ingericht. Terwijl hij druk in gesprek was met politieke voormannen uit exotische oorden als Sri Lanka en Ethiopië, werd ik door de vrouwen volgestopt met lekkere koekjes of speelde ik met de kinderen in het trappenhuis. In mijn herinnering was het in die centra altijd lekker warm, levendig, en rook het elk uur van de dag naar kruidige warme maaltijden.
Lees meer over Paulien Muller >
Collega uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
Mediawijsheid in de kindervang
Werk je in de kinderopvang of op school? Twijfel je over media en het jonge kind of wil je meer doen aan mediaopvoeding, maar weet je niet hoe? Wil je aan ouders laten zien dat jullie op een bewuste en activerende manier media inzetten? Lees meer over onze trainingsaanbod Digidreumesen.

Onderwijstijdverlening in gemeenten
Is uw gemeente actief op het gebied van Onderwijstijdverlenging en bent u benieuwd of de schakelklassen, weekendklassen, zomerschool en/of verlengde leertijdtrajecten toekomstbestendig zijn? Wilt u inzicht in de kosten en opbrengsten van deze interventies, zodat u in de nieuwe beleidsperiode goed onderbouwde keuzes kunt maken? En zou u graag advies krijgen bij het onderbouwen van de keuzes voor de nieuwe beleidsperiode? Sardes biedt evaluatie- en adviestrajecten onderwijstijdverlenging aan voor gemeenten. Binnenkort vindt u hier meer informatie over op de site of u kunt alvast contact opnemen met Karin Hoogeveen of Maryse Nijhof.

decoratie pijl voor titel Agenda
15 februari 2016
De nieuwe vmbo-conferentie 

23 maart 2016
Lunteren in één dag 

6 april 2016
Het jonge kind op het juiste spoor 

7 april 2016
IKC club 

14 april 2016
Landelijke netwerkdag Taalcoördinatoren 

19 april 2016  of 12 september 2016
Mediaopvoeding, ook een taak van de kinderopvang! 

21 april 2016
Alle onderwijsmodellen in 1 dag

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##