Expertise en team

Het team Kwaliteit Kinderopvang is al meer dan 25 jaar met plezier de schakel tussen onderzoek, beleid en praktijk in de kinderopvang. Wij werken op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, kennen het landelijke en gemeentelijke beleid op ons duimpje en zijn regelmatig voor metingen en trainingen op kinderopvanglocaties te vinden.

Een greep uit onze recente projecten:

  • Samen met de Universiteit Utrecht voeren we de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) uit in opdracht van SZW.
  • Voor ministeries doen we regelmatig grootschalige onderzoeksopdrachten, bijvoorbeeld naar de inzet van hbo-geschoolde professionals in de voorschoolse educatie en naar de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang.
  • Voor verschillende grote en kleinere gemeenten (o.a. Arnhem, Enschede en Alkmaar) en kinderopvangorganisaties doen we kwaliteitsmetingen in de voor- én vroegschool.
  • Voor veel gemeenten werken we samen met de kinderopvangorganisaties aan de invulling van 960 uur VE.
  • We ondersteunen kinderopvangorganisaties (o.a. Bink) bij het ontwikkelen van nieuw pedagogisch beleid.
  • In opdracht van gemeenten en kinderopvangorganisaties voeren we evaluatie-onderzoeken uit, bijvoorbeeld naar de peuter-kleutergroepen in Lelystad.
  • We geven trainingen en workshops op locatie, denk bijvoorbeeld aan baby- en aan taaltrainingen.
  • We ontwikkelen handreikingen en brochures, bijvoorbeeld over de inzet van hbo’ers in de ve en over ve-kwaliteit op de werkvloer.

 

Team

Het team Kwaliteit Kinderopvang bij Sardes bestaat uit een mix van onderzoekers, adviseurs en trainers. Voor vragen kunt u vrijblijvend met een van ons contact opnemen.