Kwaliteit kinderopvang

‘Door met ons samen te werken creëert u een krachtige kinderopvangorganisatie met liefdevolle en vakkundige professionals die ervoor zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.’

 

Onze visie op kwaliteit in de kinderopvang

De wet IKK en GOAB-maatregelen schrijven verschillende scholingen voor aan kinderopvangorganisaties. Professionalisering gaat echter verder dan alleen trainingen volgen. De vraag is: hoe zorg je voor duurzame professionalisering die bijdraagt aan kwaliteitsverbetering? 
Sardes heeft veel ervaring met professionalisering in de kinderopvang o.a. door de ontwikkeling van de TINK-training, onze opleiding tot babyspecialist en Vversterk. We beschikken over een sterk netwerk van top-trainers. We ondersteunen kinderopvangbestuurders bij het ontwikkelen van strategisch beleid, hebben ervaring met het versterken van de lerende organisatiecultuur en we begeleiden verandertrajecten. Wilt u meer weten over wat we met onze integrale aanpak voor uw kwaliteit kunnen betekenen, neem dan contact op met Sardes.

 

Landelijke Kwaliteitsmeting Kinderopvang

LKK wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht in samenwerking met Sardes. De onderzoeksresultaten geven nieuwe invalshoeken om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Er zijn vier  ontwikkelpunten gesignaleerd: (1) de educatieve kwaliteit blijft substantieel achter bij de emotionele kwaliteit; (2) de kwaliteit is voor baby’s in verticale groepen lager dan in horizontale groepen; (3) interacties tussen kinderen komen minder voor dan overige interacties (bijv. tussen beroepskracht en kinderen); (4) in de kinderdagopvang en peuteropvang worden meer ontwikkelingsstimulerende activiteiten aangeboden dan in de buitenschoolse opvang. 
Kijk ook eens op monitorlkk.nl

 

In 3 stappen naar een krachtige (en LKK-proof) kinderopvang

In Stap 1 (Diagnose) brengen wij in beeld welke aspecten van het stimuleren van kindontwikkeling versterkt kunnen worden in uw organisatie. Wij kijken naar de rol van de pm’ers, de pedagogisch coaches en de kenmerken van de organisatie. In Stap 2 (Ambitie bepalen) peilen wij via waar de ambities van uw organisatie liggen. In Stap 3 (Professionaliseringsprogramma) bieden wij een maatwerkprogramma van workshops en masterclasses voor pm’ers en pedagogisch coaches. Met deze aanpak zorgt u ervoor dat u een krachtige kinderopvang van hoge kwaliteit biedt en baseert u zich op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. U biedt kansen aan kinderen en u kunt zich onderscheiden van andere kinderopvangaanbieders. U biedt kinderen (en ouders) de drie V’s: veiligheid, verzorging, én vakkundige begeleiding.
Download de folder In 3 stappen naar een krachtige kinderopvang.

 

Meer lezen

Sardes Special nummer 20 Nieuwe ronde, gelijke kansen 
Deze Sardes Special biedt gemeenten handvatten om, vooruitlopend op het nieuwe beleid in 2018, na te denken over opgaven, kansen en mogelijkheden op het gebied van onderwijskansen, zodat zij begin 2018 helemaal in de startblokken staan en daarmee optimaal kunnen bijdragen aan de kansen van kinderen in de gemeente.