Onderzoek naar innovaties in vve

Onderzoek naar innovaties in vve

Naar de effecten van voor- en vroegschoolse educatie (vve) lopen er diverse onderzoeken.Onderstaand treft u een overzicht.  

 

Vijf innovatiecentra 

Vijf gemeenten hebben, samen met voorschoolse instellingen en andere partners, innovatiecentra opgericht om vve te versterken. De organisaties willen, ieder vanuit een andere invalshoek, een impuls geven aan de kwaliteit van hun vve-beleid en -aanbod.

De volgende vijf gemeenten hebben een vve-innovatiecentrum:

Het onderzoek bij de innovatiecentra richt zich op de vraag of de gekozen maatregelen een positief effect hebben op de kwaliteit van de vve. Welke factoren zijn bepalend? De onderzoekers beoordelen de afzonderlijke innovaties op hun waarde. Daarnaast vergelijken en interpreteren zij de gemeenschappelijke resultaten. Het onderzoek is gestart in september 2017 en de resultaten worden eind 2020 bekend gemaakt. 

 

Projectleider en onderzoekers

Het Kohnstamm Instituut is de projectleider en voert het onderzoek uit samen met KBA Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) subsidieert het onderzoek. Sardes heeft dit sinds september 2019 overgenomen van het Nederlands Jeugdinstituut en benut en verspreidt sindsdien de opgedane kennis.

 

Begeleidingscommissies

Het NRO organiseert een begeleidingscommissie voor feedback op de wetenschappelijke opzet en uitvoering van het onderzoek. Daarnaast organiseert het onderzoeksconsortium een begeleidingscommissie van stakeholders. Zij spelen een belangrijke rol bij de verspreiding, implementatie en borging van de innovaties. 

 

Meer lezen

 

Meer weten?

Neem contact op met:

Annemiek Veen
Onderzoekscoördinator

Heleen Versteegen
Kennismakelaar