Erkende kwaliteit

Als klantgerichte organisatie staat Sardes garant voor een goed product, afgestemd op uw specifieke wensen en behoeften. Daarbij werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze producten en diensten. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening zoals die door Sardes geboden is. Alleen als u uw ontevredenheid kenbaar maakt kunnen wij er iets mee doen. Het heeft de voorkeur dat u uw ontevredenheid bespreekt met de betreffende medewerker. Vaak is dat voldoende om het probleem op te lossen. Indien u na bespreking met de betreffende medewerker nog steeds ontevreden bent, kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan de directie van Sardes. 

 

ISO-gecertificeerd voor ISO 9001:2015

Sinds maart 2019 beschikt Sardes over het EIK-certificaat en is drager van het EIK ISO 9001 logo. Daarmee is wederom aangetoond dat Sardes een kwaliteitsmanagementsysteem heeft ingericht dat zorgt voor een consistente wijze van dienstverlening en het streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering heeft verankerd in haar organisatie.

  

Cedeo-erkend               

Sardes is in 2014 Cedeo-erkend voor onderwijsadvies. Het CEDEO-keurmerk is een onafhankelijke garantie voor klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. De maatstaf die CEDEO hanteert is dat 80% van de klanten tevreden tot zeer tevreden moet zijn over de dienstverlening, de samenwerking met de organisatie en de behaalde resultaten. In 2022 is Sardes opnieuw door Cedeo onderzocht en erkend voor onderwijsadvies met een tevredenheidsscore van 96%.

  

Gegevensbescherming AVG

Bij Sardes staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons)gegevens, conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) U kunt hierover lezen in de Privacyverklaring van Sardes

Erkende kwaliteit bij Sardes