Baby's

Van alle kinderen in de opvang, zijn baby's het meest afhankelijk van de volwassenen om hen heen. Volwassenen spelen een cruciale rol als het gaat om veiligheid, het welbevinden en de ontwikkeling van baby's. Hoe zorgt uw opvangorganisatie ervoor dat baby’s de beste opvang en zorg krijgen? Uw zorg is van extra groot belang, omdat in het eerste levensjaar de basis wordt gelegd van de hersenontwikkeling, hechting en sociaal gedrag. Hoe kunt u op de opvang hier op inspelen?

 

Onze diensten

Sardes ondersteunt kinderopvangorganisaties ook verder bij de kwaliteitsverbetering van de babyopvang. Onze aanpak is altijd op maat! Graag gaan wij vrijblijvend met u in gesprek over mogelijke ondersteuning en begeleiding.

 

Onze projecten

Training Baby in de kinderopvang is een door FCB-goedgekeurde scholing en ontwikkeld door de makers van Tink. Uitgangspunt van onze training: “Een goede en liefdevolle verzorging is dan ook een de basis voor het werken met baby’s”. maar ook : “Speelse en prikkelende interacties met de baby’s zorgen voor waardevolle opvang.” Enthousiast geworden of meer weten? Mail ons voor meer informatie. Of download het leaflet of uitgebreide informatie over de training.

Visievormingstrajecten waarin we gezamenlijk werken aan een visie op babyopvang, die wordt gedragen door de organisatie en de ouders. Denk aan onderwerpen zoals: wennen op de groep, partnerschap met ouders, emotionele veiligheid, ontwikkelingsstimulering en dagindeling. Sardes inventariseert met u waar al ideeën over zijn en hoe deze verder onderbouwd of aangevuld kunnen worden.

Werkplaats babyopvang: Sardes organiseert werkplaats bijeenkomsten waarin we aan de slag gaan met thema’s die spelen in de opvang. Na deze Werkplaats bijeenkomsten heeft u nieuwe inspiratie en tips waar u morgen nog mee aan slag kunt!  Ook aan de slag? Informeer bij ons voor een volgende datum/onderwerp of draag er zelf een aan!
 

Meer lezen?

Artikel in de KIDDO - Acht tips voor betere babyopvang
Kinderopvangorganisaties die opvallend goede opvang voor baby's aanbieden hebben een aantal elementen met elkaar gemeen. Weten welke dat zijn? Lees dan hierons artikel uit de KIDDO.

Handreiking 'De baby in de opvang'
In de handreiking staan kinderopvangorganisaties centraal die bijvoorbeeld uitblinken in wennen, stimuleren van de motorische ontwikkeling, slapen of hechting van baby’s. U vindt er voorbeelden en antwoorden op alledaagse dilemma's van werken met baby's. De handreiking is onder meer gebaseerd op inzichten uit de literatuur en ideeën van experts, zoals Elly Singer, Anke van Keulen, Hanneke Poot-van der Windt, Sylvia Nossent, Kees Broekhof en Djoeke van Rossum. De handreiking 'De baby in de opvang' is in te zien via deze link.
Wilt u liever een gedrukte versie van de handreiking aanschaffen? Klik dan hier.