Taaleis 3F

Hoe bereidt u de taaleis 3F voor?

De eis dat pedagogisch medewerkers uiterlijk met ingang van 1 januari 2023 aan het taalniveau 3F mondeling moeten voldoen, zorgt voor veel vragen en onduidelijkheid. Hoe bereidt u zo’n traject voor, hoe informeert u uw medewerkers, wat is er allemaal nodig om het traject tot en met de toetsing uit te voeren, hoe monitor je het traject en wat zie je hiervan terug op de werkvloer?

 

Kennis van regels en inhoud

Sardes heeft experts in huis die én goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, én de inhoudelijke kanten van kinderopvang en taalontwikkeling op hun duimpje kennen. We informeren u over wet- en regelgeving en spelen ook graag een rol bij het implementeren van deze kwaliteitsimpuls taal. In dat geval denken we van het begin af aan met u mee over het gehele traject.

 

Voorlichtingsgesprek over 3F

Sardes heeft voor u feitelijke en actuele informatie over de taaleis 3F mondelinge vaardigheden op een rijtje gezet. Moeten uw pm’ers nog aan de taaleis voldoen en wilt u zich daarover laten informeren? U kunt ons altijd benaderen voor een vrijblijvend gesprek over wat er mogelijk is.

 

Taaleis 3F mondelinge vaardigheden

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle medewerkers in de kinderopvang voldoen aan de taaleis 3F mondelinge vaardigheden.  Wij kunnen als Sardes kinderopvangorganisaties ondersteunen bij de implementatie van deze kwaliteitseis. Ook heeft Sardes veel expertise in huis over een taalrijke kinderopvang. Wij bieden echter geen taaltraining 3F aan. 

Heeft een vraag over een taaltraining op 3F? U kunt het best contact opnemen met een taalaanbieder in uw regio, met Mister Dutch of met de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Heeft u vraag over de toetsing, bijvoorbeeld over vrijstelling? Sardes kan hier geen uitsluitsel over geven. Neem voor meer informatie contact op met de Brancheorganisatie Kinderopvang.