Taal

Stimuleren van de taalvaardigheid van jonge kinderen helpt hen in hun ontwikkeling. Taal is een belangrijke pijler in de activiteiten van Sardes. Wij richten ons vooral op de professionals: op hun vaardigheden om met kinderen te praten, woorden en handelingen uit te leggen, en kinderen ruimte te geven zelf iets in te brengen.

 

Onze diensten

Onze expertise is zichtbaar in bruikbare materialen, trainingen en begeleidingstrajecten. Zo geeft Sardes scholing aan professionals die met jonge kinderen werken en trainen wij trainers in het hele land.

 

Onze projecten

TINK-training: TINK staat voor Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. Sardes ontwikkelde deze training samen met ITTA en EN. In het eerste jaar (2015) hebben ongeveer 2500 pedagogisch medewerkers en 250 stafmedewerkers de TINK-training gevolgd. Centraal staan de vaardigheden om met kinderen in de groep om te gaan en hun ontwikkeling optimaal te stimuleren. Ook in 2017 werken we aan de kwaliteit van de kinderopvang met TINK.

Training Absolute beginners
Soms krijg je nieuwe kinderen in de groep die (bijna) geen woord Nederlands verstaan of spreken. Hoe help je deze kinderen zodat zij zich veilig voelen en deel kunnen nemen aan de activiteiten in de groep? In de training absolute beginners leer je als pedagogisch medewerker hoe je deze kinderen een goede start kunt geven in je groep. Lees meer.

3F Opfriscursus: na de grote en middelgrote gemeenten zijn nu de kleine gemeentes aan de beurt om aan de slag te gaan met de 3F taaltoets voor VVE-medewerkers. Lees meer.

Taal100 is een werkwijze waarmee het schoolteam gezamenlijk het taalonderwijs op de schop neemt. De werkwijze is gebaseerd op het in Boston ontwikkelde Collaborative Coaching and Learning (CCL). Met CCL werken leerkrachten aan hun eigen didactische vaardigheden door ervaringen te delen, samen op zoek te gaan naar de juiste didactische aanpak, stevige discussies te voeren en pittige praktijkopdrachten uit te voeren. Zij doen dit onder begeleiding van een collega die de rol van Taal100-coach op zich neemt. Met Taal100 worden besluiten niet van bovenaf opgelegd, maar liggen de besluiten bij het schoolteam zelf.

 

Meer lezen?

Sardes Special nr 18 - Taal in authentieke contexten

Serie brochures Meer (voor)lezen, beter in taal

 

Tip

De Sardes-Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen (0-6 jaar) om hen te prikkelen tot lezen en hun leesplezier en taalvaardigheid te bevorderen. Nieuwsgierig naar de Leespluim, klik hier.