Taal in de kinderopvang en vve

"Wij laten pm’ers en leerkrachten meer resultaat halen uit taallessen, taalactiviteiten en taalkansen op alle momenten van de dag. Wij doen dit door inzichten vanuit wetenschap en praktijk te combineren en te vertalen naar het dagelijks handelen in opvang en onderwijs."

 

Communiceren uw medewerkers op taalniveau 3F

Pedagogisch medewerkers moeten kunnen aantonen dat zij kunnen spreken en communiceren op taalniveau 3F of B2. Deze kwalificatie-eis geldt al voor veel VVE-locaties (hierbij is lezen ook een eis) en gaat per 1 januari 2023 in voor de gehele kinderopvang. Sardes biedt een compleet pakket om taal in de kinderopvang op een goed niveau te krijgen. Lees meer hierover op taalindekinderopvang.nl

 

Taalcoaches dragen bij aan een taalrijke kinderopvang

Hoe benut je kansen voor taal en interactie tijdens spel- en verzorgingsmomenten? Hoe lok je interessante gesprekken uit, ook met de stillere kinderen? Welke mogelijkheden bieden prentenboeken voor denkvragen? Een taalcoach ondersteunt collega's op de werkvloer. De ontwikkelingskansen van kinderen en de kwaliteit van de kinderopvang staan centraal in de Sardes-opleiding Taalcoach in de kinderopvang. Kinderopvangprofessionals en pedagogisch beleidsmedewerkers worden opgeleid tot interne taalcoaches die een taalrijke kinderopvang kunnen realiseren. Ook voor de wet IKK is het handig om intern taalspecialisten in huis te hebben, bijvoorbeeld om zelf aan de taaleis 3F te kunnen werken. Lees meer hierover op taalindekinderopvang.nl

 

TINK interactievaardigheden

Goede interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers zijn essentieel voor de optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Deelnemers aan de TINK-training krijgen feedback op de manier waarop zij de 6 interactievaardigheden inzetten en leren door TINK hoe ze die kunnen verbeteren, o.a. door videocoaching. Deelnemers verbeteren ook hun eigen taalvaardigheid. Lees verder over TINK.voor pedagogisch medewerkers. 

 

Laaggeletterdheid voorkomen

Om laaggeletterdheid te voorkomen is het zaak dat kinderen blijvend leesvaardigheid en leesmotivatie verwerven. Immers, goede lezers kunnen lezen en willen lezen. Alleen een longitudinale (0 tot 18+ jaar), structurele aanpak kan ervoor zorgen dat alle kinderen het onderwijs als vaardige en gemotiveerde lezers verlaten. Sardes helpt samenwerkende instellingen (gemeente, opvang, onderwijs, bibliotheken) om een visie op het voorkomen van laaggeletterdheid te ontwikkelen en die visie om te zetten in een doelgerichte, praktische samenwerking.

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners. Sardes levert een adviseur ter ondersteuning van het projectteam Tel mee met Taal.

 

 

Workshops en studiedagen

Zin en onzin van digitale prentenboeken en apps

Meer halen uit prentenboeken

Masterclass leesplezier en leesbevordering

De staat van begrijpend lezen in Nederland en internationaal

Effectiever werken met de Monitor de Bibliotheek op school 

Meer lezen, beter in taal: het belang van leesplezier voor de taalontwikkeling

 

 

Meer lezen?

Sardes Special nr 18 - Taal in authentieke contexten

Serie brochures Meer (voor)lezen, beter in taal

 

Tip

De Sardes-Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen (0-6 jaar) om hen te prikkelen tot lezen en hun leesplezier en taalvaardigheid te bevorderen. Nieuwsgierig naar de Leespluim, klik hier.