Taal VO

Goed taalonderwijs is  betekenisvol, interactief, strategisch en geïntegreerd in alle vakken. Voor optimale taalstimulering is een taalkrachtige school nodig, met leerkrachten die de hele dag door uitdagende gesprekken met leerlingen voeren en met vakleerkrachten die kansen voor taal benutten. De taalkrachtige school werkt bovendien aan een doorgaande lijn in leesplezier.

 

Diensten

Niet alleen in het primair onderwijs, ook in het voortgezet onderwijs kan taal voor leerlingen een uitdaging zijn, bijvoorbeeld omdat Nederlands niet hun eerste taal is of omdat ze (te) weinig lezen. Daar kunnen we voorbeelden van zien in de klas, maar ook in schoolresultaten:

- Een (te) beperkte woordenschat
- Moeite met het volgen van uitleg
- Moeite met het technisch of begrijpend lezen van gevraagde teksten in de les
- Achterstanden in mondelinge taalvaardigheid.

De school speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de taalbeheersing van leerlingen. Sardes wil graag weten welk beeld docenten in het voortgezet onderwijs hebben over de taalachterstanden van hun leerlingen. Wat zijn de consequenties voor de uitvoering en opbrengsten van hun lessen? Het gaat ons niet alleen om de bevindingen van taaldocenten, maar ook om die van docenten van andere vakken. Geeft u les op een VO-school, ongeacht welk type, dan zijn we ook benieuwd hoe u hiertegen aan kijkt en nodigen wij u uit om een korte vragenlijst  in te vullen. 

Op basis van de uitkomsten breiden we onze aanpak van Taal100 –succesvol in het basisonderwijs- uit naar het voortgezet onderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs geldt namelijk het uitgangspunt van taal de hele dag door in een rijke taalomgeving. Maar hoe ziet zo’n taalrijke omgeving eruit? Hoe zorgen vakdocenten ervoor dat ook hun les talig is? Uw antwoorden helpen ons om Taal100 VO vorm te geven.

 

Meer lezen?

Sardes Special nr 18 - Taal leren in authentieke contexten

Serie brochures Meer lezen, beter in taal