Strategische consultancy

Sardes biedt strategisch advies aan schoolbestuurders. We maken daarbij gebruik van de toenemende hoeveelheid openbare digitale gegevens (big data) en zetten innovatieve data-technieken in, we leggen daarbij verbanden met de interne schoolontwikkelingen. Deze benadering zorgt er voor dat thema´s voor de toekomst aan het licht komen. Wij staan u graag bij om de focus op onderwijsresultaten en financiële kaders te verbreden door het anticiperen op/meenemen van ontwikkelingen zoals krimp, radicalisering in de samenleving en nieuwe regelgeving. In een interactief proces tussen Sardes en bestuurders zorgen we gezamenlijk voor een brede benadering van uw strategieontwikkeling. Onze strategische en data-gestuurde analyse maakt uw strategie toekomstbestendig. Deze werkwijze van Sardes helpt schoolbestuurders hun rol als toekomststrateeg te pakken.

 

Onze diensten


Het besturen van een onderwijsorganisatie brengt strategische vragen met zich mee in twee belangrijke vormen:
• Wat is de beste strategie voor de komende jaren?
• Wat is de beste strategie bij het omgaan met een gebeurtenis of ontwikkeling?
Het proces dat wij met u doorlopen om een strategie voor de toekomst te ontwikkelen bestaat uit de volgende drie stappen:

Wat weten we?  Stap 1: data- en informatieverzameling.
Wat zegt dit?  Stap 2: betekenisvolle ordeningen van de data en informatie.
Waar leidt dit toe? Stap 3: opties en scenario’s.

 

Onze projecten


Inmiddels is Sardes meerdere schoolbesturen in zowel PO als VO van dienst geweest bij het proces van strategiebepaling. Onze opdrachtgevers waarderen de data-gestuurde aanpak die verrassende inzichten oplevert. Omdat de adviseurs van Sardes niet starten vanuit een specifieke hypothese maar met een open blik naar alle relevante data kijken welke patronen er te herkennen zijn lukt het om tot nieuwe, relevante inzichten te komen.

 

Meer weten?

 

Sardes Special 21, september 2017 - Strategisch besturen in het onderwijs.

Bekijk ook eens ons animatie over Strategische Besturen.

Themabrieven Stategische Consultancy
Wilt u op de hoogte blijven van strategische consultancy, schrijf u dan hier in. 

Themabrief Gevolgen nieuwe OAB-indicatoren voor het PO - oktober 2018

Themabrief De school als jaagsysteem - augustus 2018

Themabrief Bovenbestuurlijk samenwerken - mei 2018

Themabrief Overgang 10-14 jaar: experimenteren of niet? - december 2017

Themabrief Strategisch handelen van de onderwijsbestuurder - november 2017

Themabrief Grip op onderwijskwaliteit - oktober 2017

Themabrief over Denken in scenario's - augustus 2017

Themabrief Nieuwkomers: een strategisch vraagstuk - juli 2017

Themabrief over Big data voor bestuurders - juni 2017

Themabrief over Krimp: een strategische benadering - mei 2017

Themabrief over Strategie bepaling in het onderwijs - april 2017