Schoolplannen

Het vierjarig schoolplan vormt een goede basis voor schoolontwikkeling. Het biedt sturing en brengt de visie, onderwijsaanpak en ambities van een school samen. Echter zien we dat het maken van het plan soms in de verdrukking komt. Door zaken als het regelen van vervanging van leerkrachten of ander ‘management-gedoe’. Begrijpelijk, maar zonde. 

Hiermee mist de school een kans op innovatie, teamontwikkeling, professionalisering en bezinning. De school staat bij een schoolplan immers stil bij vragen als: wat vinden wij belangrijk, wat hebben de leerlingen nodig, waar willen we naartoe, waar staan we nu en wat onderscheidt ons. Want een goed schoolplan kijkt niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten én vooruit.  

Toekomstgericht

Wat verwacht de maatschappij van het onderwijs, zowel nu als in de toekomst? Wat doen de scholen in de omgeving? Welke keuzes maken ouders en waarom? Hoe zorgen we voor een aantrekkelijk werkklimaat? Hoe kunnen we met een tekort aan personeel toch goed onderwijs verzorgen? Hoe gaan we om met verschillen tussen leerlingen en met ingewikkeldere ondersteuningsbehoeften? Welke samenwerkingspartners willen we aan onze school verbinden? Al dit soort vragen komen aan bod tijdens de totstandkoming van het schoolplan. Dit maakt het proces ernaartoe misschien zelfs belangrijker dan het uiteindelijke document.   

Een onafhankelijke, analytische blik

Sardes ondersteunt besturen, schoolleiders en teams bij het totstandkomingsproces. Dit doen we op verschillende niveaus en op verschillende manieren, afhankelijk van wat er speelt op een school of binnen bestuur. Hierbij combineren we een analytische blik, inhoudelijke kennis van diverse onderwijsthema’s (o.a. passend onderwijs, onderwijsachterstanden, taal onderwijs), zicht op beleid en praktijk van het onderwijs en relevante procesvaardigheden. 

Staat het schoolplan binnenkort bij u op de agenda?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee over hoe u als bestuurder bijdraagt aan de kwaliteit van uw schoolplan. Ook bieden we u graag inzicht in hoe u op een goede manier met uw team in gesprek gaat over de inrichting van uw onderwijs.


Meer lezen?