Schakelklassen en kopklassen

In de schakelklas en de kopklas krijgen leerlingen met een grote taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs, zodat zij daarna op hun eigen niveau kunnen functioneren. Schakelklassen zijn er in de groepen 1 tot en met 8. De kopklas is een extra jaar basisonderwijs na groep 8. Uit landelijk onderzoek blijkt dit een effectieve manier om leerlingen met ‘latent talent’ verder te brengen.

Schakelklassen vormen een speerpunt in het onderwijsachterstandenbeleid. In het schooljaar 2006-2007 kregen gemeenten door de wet Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) de mogelijkheid om schakelklassen in te richten. Vanaf dat jaar mochten zij het budget voor onderwijsachterstandenbeleid gebruiken voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en voor schakelklassen. Bij de invoering van de wet OKE kregen gemeenten meer vrijheid en mocht het budget voor de schakelklassen ook ingezet worden voor andere taalactiviteiten.

 

Onze diensten

Sardes is vanaf het begin nauw betrokken bij de schakelklas. Wij zijn op landelijk en lokaal niveau actief.

Advies: Sardes ondersteunt gemeenten, schooldirecties en leerkrachten bij de opzet en inhoudelijke invulling
 van de schakelklas

Onderzoek: veel gemeenten willen graag weten wat de subsidie voor de schakelklas oplevert. In diverse lokale monitors onderzoeken we welke resultaten behaald worden, ook op leerlingniveau. Vervolgens bespreken we samen met de scholen en de gemeente, hoe een verdere kwaliteitsverbetering bereikt kan worden. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een aanscherping van het subsidiekader.

Scholing en coaching: in de klas begeleiden en coachen we leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistenten met als doel een optimale aanpak in de schakelklas. We organiseren scholingstrajecten voor teams en individuele leerkrachten en we begeleiden lokale netwerkbijeenkomsten.

 

Onze projecten

Monitoronderzoek en advies: in Dordrecht, Haarlem en Vlaardingen verrichten we monitoronderzoek en adviseren we over de organisatie en de aanpak in de schakelklassen.

Advies gemeente: in Leiden en Haarlem adviseren we de gemeente over de wijze waarop schakelklassen en andere vormen van leertijdoptimalisering elkaar optimaal kunnen versterken.


Meer lezen?

Rapportage Schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging - een inventariserend onderzoek onder gemeenten en scholen  (november 2017)

Sardes heeft een reeks brochures uitgebracht over de schakelklas.

Tien tips voor het inrichten van de schakelklas