Passend onderwijs

Wanneer het stof is neergedaald komen nieuwe vragen op. De eerste routines voor Passend onderwijs zijn ingezet, er komt tijd en energie om nu eens te kijken naar wat er verder moet of kan. Uit de tussenevaluatie van het NRO blijkt dat passend onderwijs op het mbo positief is opgepakt en een behoorlijke impact heeft. Inmiddels verschuift de aandacht van de tweede lijns ondersteuning naar basisondersteuning. Dat betekent dat het onderwijs verandert, zodat er meer ondersteuning in de klas kan worden geboden. Ook voor praktijkstages is aandacht nodig. Dit vraagt op sommige plaatsen om een cultuurverandering en om professionalisering van docenten.

Relevante vragen zijn: Lukt het ons al onze studenten passend onderwijs te geven? Hoe werken we samen met onze partners? Bieden we voldoende flexibiliteit? En voelen onze docenten zich goed toegerust? 

 

Uw opleidingen in kaart

Met de MBO-Radar brengen we opleidingen van MBO-instelling in kaart. Of het nou een opleiding Haarverzorging of Economie is, alle opleidingen zijn op dezelfde wijze te profileren ten aanzien van hoe ze omgaan met verschillen tussen studenten. Zo zijn opleidingen onderling te vergelijken om als organisatie grip te krijgen op het bereiken van het gewenste niveau van ondersteuning.

 

Een impuls voor onderwijsontwikkeling

Het nadenken over passend onderwijs sluit goed aan bij het nadenken over meer eigentijds onderwijs. Zo kan de MBO-Radar ook een impuls geven aan de onderwijsontwikkeling binnen uw MBO. Sardes ondersteunt diverse onderwijsorganisaties bij hun zoektocht naar het onderwijs van de toekomst. Wij kiezen daarbij voor een goede analyse en een brede blik, om vanuit daar tot een gedragen en passend concept te komen.

 

Meer lezen?

Sardes Special nr 17. MBOnderwijs, modellen en profielen

Vademecum Passend Onderwijs

Richting en inrichting van Passend Onderwijs in samenwerkingsverbanden

 

Meer lezen over onze strategische dienstverlening voor bestuurder in het onderwijs en opvang? Klik hier