Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is op dit moment een belangrijke invalshoek om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs. De toepassingen van opbrengstgericht werken bij jonge kinderen vraagt echter wel om een andere benadering. Sardes heeft zich hierop toegelegd.

Met onze aanpak sluiten we aan op de wijze waarop peuters en kleuters leren en zich ontwikkelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je via spel de ontwikkeling stimuleert, dat je niet een half jaar vooruit plant maar maandelijks  en dat je observatiesysteem het belangrijkste instrument is om te evalueren. Toetsen kunnen daar onderdeel vanuit maken maar dat hoeft niet.

Deze werkwijze vraagt om aandacht en vakmanschap van de leerkracht op de groep. Om het goed in de vingers te krijgen en daadwerkelijk te implementeren in de dagelijkse praktijk, is deskundige ondersteuning van de intern begeleider en directeur van belang. Want opbrengstgericht werken is bovenal teamwork. Met het invoeren van opbrengstgericht werken in een lerende organisatie is het mogelijk om medewerkers samen verantwoordelijk te maken voor de te behalen resultaten.

 

Onze diensten

Sardes biedt een organisatie brede aanpak aan voor het leren, begeleiden en implementeren van opbrengstgericht werken. We starten bij de vraag van de opdrachtgever en sluiten daarop aan met een passende aanpak. Het meest effectief is een totale aanpak waarbij we werken aan een cultuur waarin opbrengstgericht werken door de hele organisatie wordt toegepast.

Onderzoek: naar een OGW-stand van zaken waarin de huidige werkwijze wordt gespiegeld aan een OGW-werkwijze. Hierna volgt een gesprek over de nog te nemen stappen.

Advies: Sardes begeleidt visietrajecten voor gemeentelijke werkgroepen om binnen de gemeente afspraken te maken over opbrengstgericht werken (in combinatie met interne kwaliteitszorg). 

Scholing: Sardes biedt een variatie aan trainingen op het gebied van OGW. Bijvoobeeld een training Opbrengstgericht werken met jonge kinderen of een training In je kracht als coach, begeleiden van opbrengstgericht werken, werkbijeenkomsten Opbrengstgericht werken implementeren en een train-de-trainers bijeenkomsten, om een trainer op te leiden binnen een organisatie.

Ontwikkelen van instrumenten: Sardes heeft VHJK-kwaliteitskaarten ontwikkeld en een checklist voor pedagogisch medewerkers/leerkrachten, voor coaches en voor gemeenten.


Onze projecten

Ontwikkelen trainingsmateriaal: Sardes heeft samen met Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) trainingsmateriaal OGW met jonge kinderen ontwikkeld. We hebben train-de-trainers bijeenkomsten georganiseerd om de scholingsmaterialen te verspreiden. Sindsdien hebben we vele trainingen OGW aangeboden aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, adjunct managers, managers en intern begeleiders.

Bijeenkomsten en scholing
• Trainingen Kansen benutten met OGW voor pedagogisch medewerkers en
   wijkmanagers in Leiden, Weesp, Utrecht en Delft en op open inschrijving
• Trainingstraject voor een kinderopvangorganisatie in Rotterdam voor managers,
   coaches en pedagogisch medewerkers
• Training In je kracht als coach – begeleiden van OGW in Amsterdam en
   Den Haag
• Training voor docenten van het Albeda college: werkbijeenkomsten OGW en het
   ontwikkelen van het aanbod voor studenten OA, PW 3 en 4
• Inspiratiebijeenkomsten: samenwerken aan OGW met peuters
• Training OGW voor managers voor kinderdam Rotterdam

Implementatie OGW: Sardes ondersteunt o.m. gemeente Meppel, Maastricht en Leiden en initiële opleidingen (ROC en pabo’s) bij de implementatie van OGW. We gebruiken al deze ervaringen bij de uitvoering en organisatie van de trainingen en zorgen ook voor goede aansluiting op de leerbehoeften van de deelnemers en organisaties.

 

Meer lezen?

Kwaliteitskaarten op www.vhjk.nl