Ontwikkeling

Sardes ontwikkelt trainingen en leidt trainers op, bijvoorbeeld in het grootschalige project TINK. Ook ontwikkelen wij op maat instrumenten, bijvoorbeeld om de taalkwaliteit in school te verbeteren en te verankeren, handreikingen om ouderbetrokkenheid in beleid en praktijk vorm te geven en instrumenten om leertijdverlenging vorm te geven.

Erkende kwaliteit bij Sardes