Schakelklassen

Het onderwijsachterstandenbeleid is breder dan de leeftijdscategorie 2- tot 6-jarigen. Ook gedurende de schoolse periode moet vaak nog stevig geïnvesteerd worden in het bestrijden van onderwijsachterstanden. Gemeenten en scholen zijn vaak positief over de schakelklas. Het werken in de kleine groep zien zij als succesfactor. Daarbij spelen er vaak vragen zoals: Welke doelgroep profiteert het meest van de schakelklas? Hoe houden we zicht op de opbrengsten? Hoe brengen we samenhang aan tussen de schakelklassen, de VSD, weekend- en zomerscholen?

Sardes benut jarenlange ervaring en expertise op het gebied van schakelklassen om met gemeenten en onderwijs de kwaliteit van het schakelonderwijs (verder) te versterken. We combineren onze kennis over gemeentelijk beleid en de onderwijspraktijk met wat we weten uit (wetenschappelijk) onderzoek. Zo vormen we een brug tussen onderzoek, beleid en praktijk. We ondersteunen gemeenten om in samenwerking met scholen keuzes te maken rond de aanpak, het programma, de organisatie, de financiering en de monitoring van schakelklassen.

Rapportage Schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging
Een inventariserend onderzoek onder gemeenten en scholen (november 2017)