Schakelklassen en onderwijstijdverlenging

Het onderwijsachterstandenbeleid is breder dan de leeftijdscategorie 2- tot 6-jarigen. Ook gedurende de schoolse periode moet vaak nog stevig geïnvesteerd worden in het bestrijden van onderwijsachterstanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlening. Sardes is voor veel gemeenten actief op dit thema.

 

Schakelklassen

Gemeenten en scholen zijn vaak positief over de schakelklas. Het werken in de kleine groep zien zij als succesfactor. Daarbij spelen er vaak vragen zoals: Welke doelgroep profiteert het meest van de schakelklas? Hoe houden we zicht op de opbrengsten? Hoe brengen we samenhang aan tussen de schakelklassen, de VSD, weekend- en zomerscholen?

Sardes benut jarenlange ervaring en expertise op het gebied van schakelklassen om met gemeenten en onderwijs de kwaliteit van het schakelonderwijs (verder) te versterken. We combineren onze kennis over gemeentelijk beleid en de onderwijspraktijk met wat we weten uit (wetenschappelijk) onderzoek. Zo vormen we een brug tussen onderzoek, beleid en praktijk. We ondersteunen gemeenten om in samenwerking met scholen keuzes te maken rond de aanpak, het programma, de organisatie, de financiering en de monitoring van schakelklassen.

 

Download de handreiking

 

Onderwijstijdverlenging

Sardes adviseert gemeenten bij het opzetten en organiseren van leertijdverlenging. Ook ontwikkelt Sardes verschillende instrumenten die op maat ingezet kunnen worden om de leertijdverlenging zinvol vorm te geven. Daarnaast coacht en traint Sardes leerkrachten die betrokken zijn bij de leertijdverlenging.

Voorbeelden van projecten waarbij we betrokken zijn:
De Brede School Academie (BSA): Sardes is nauw betrokken bij de uitwerking van BSA-concepten in Utrecht Overvecht, Amersfoort, Tiel en Zaanstad. Wij ontwikkelen het curriculum, trainen en coachen leerkrachten die lesgeven op de BSA.

Leerkansenprofiel (LKP): inmiddels begeleidt Sardes 26 LKP-scholen in Den Haag door middel van coaching en het delen van kennis en ervaringen. Het Taalkwaliteitssysteem (TKS) is een instrument dat Sardes ontwikkeld heeft om scholen te helpen de taalkwaliteit in het LKP en in de school te verbeteren en te verankeren.

De Taalfabriek: voor de gemeente Den Haag ontwikkelde Sardes een nieuw zomerschoolprogramma: De Taalfabriek. In het programma staat de verwerving van schooltaal, die zo belangrijk is voor schoolsucces, centraal.

 

Onze opdrachtgevers

Voor onder andere de gemeenten Dordrecht en Vlaardingen monitort Sardes de opbrengsten van de schakelklas.

In opdracht van OCW deden we een groot landelijk onderzoek naar schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging. Rapportage Schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging

 

Meer lezen? 

  • De gemeente Dordrecht investeert tien jaar lang in basisscholen in achterstandswijken, en in hun ouders. „Deze kinderen hebben vaak ongelooflijk veel mogelijkheden, maar krijgen de kansen niet. Lees het hele artikel van de NRC over een traject dat Sardes ondersteunt, door onder meer het opzetten van een monitor.
  • Ze schoten tijdens de lockdown als paddestoelen uit de grond. Zomerscholen waarop basis- en middelbareschoolleerlingen hun achterstanden kunnen inhalen. Toch is er ook twijfel. "Zinvolle vrijetijdsbesteding is het zeker, maar er is meer nodig."  Met deze woorden begint het artikel 'Zomerschool als wapen in de strijd tegen leerachterstand' van het Reformatorisch Dagblad. Sardes-adviseur Karin Hoogeveen werd voor dit artikel geïnterviewd vanwege haar kennis over zomerscholen.