Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Sardes is hét onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Als maatschappelijke organisatie maakt Sardes zich hard voor het vergroten van onderwijskansen van kinderen. Sardes ondersteunt de landelijke overheid, gemeenten, onderwijs en opvang  bij de inhoudelijke invulling, de uitvoering en de evaluatie van het OAB.

 

Onze diensten bij OAB

Een greep uit onze dienstverlening:
• Werving en toeleiding van doelgroeppeuters naar VVE door:
   - OAB-scanen
   - VLOT opsporen van onvoldoende taalaanbod en indiceren voor vve
Monitoring en evaluatie van kwaliteit van VVE
Uitwerken scenario’s 16 uur VE
• Doorgaande lijn van voorschool naar basisschool (zie de Sardes Special over dit thema)
Evaluatie van onderwijsachterstandenbeleid
• Opstellen van beleidskaders en meerjarige beleidsplannen
• Inrichten en monitoren van schakelklassen en onderwijstijdverlenging
Ouderbetrokkenheid
Detachering van specialisten

In opdracht van OCW  begeleiden Sardes, Oberon en de CED-groep gemeenten bij de uitvoering van het nieuwe GOAB. Meer informatie over dit ondersteuningstraject is te vinden op www.goab.eu

Het ondersteuningstraject GOAB heeft een overzicht gemaakt voor gemeenten over: Wat werkt in VVE? Download de factsheet via www.goab.eu

Binnen het ondersteuningstraject verzorgt Sardes de regionale Kenniskring in Noord-Holland/Zuid-Holland noord en in Veluwe/Flevoland. Meer weten over de Kenniskring? Neem contact op met Heleen Versteegen of Joke Kruiter.

 

Strippenkaart voor gemeenteambtenaren

Heeft u een behoefte aan een paar uur ondersteuning van een Sardes adviseur, zonder dat u een afgebakende opdracht heeft? Of weet u nog niet hoe veel uur inzet u kunt gebruiken, maar verwacht dat dit hooguit een paar uur per keer zal zijn? Dan is onze strippenkaart interessant voor u.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties: 

  • U krijgt een beperkt onderbouwde subsidievraag van een schoolbestuur en vraagt zich af hoe u meer helderheid kunt krijgen.
  • U hoort van het veld dat er behoefte is aan een nieuwe doelgroepdefinitie en wil daar eens met een expert over doordenken.
  • U werkt aan een nieuwe onderwijsagenda en wil sparren over een concept.
  • U krijgt een vraag van een kinderopvangaanbieder waarop u het antwoord niet weet.

Door onze ervaring en kennis van het werkveld kunnen we snel input leveren. Een strip vertegenwoordigt een uur ondersteuning en is verkrijgbaar vanaf 10 uur.

Meer weten? Neem contact op met één van onze specialisten aan de rechterzijde van deze pagina.

 

Sardes publicaties over het OAB

De waarde van het onderwijskansenbeleid
Nieuwe ronde, gelijke kansen

Echt aan de slag met gelijke kansen

Echt aan de slag met gelijke kansen

In deze flyer vindt u onze innovatieve en integrale aanpak voor het werken aan gelijke kansen in het basisonderwijs. Voor besturen, scholen en gemeenten. De aanpak kent vijf verschillende modules die, in overleg met de gemeente of het bestuur, op maat kunnen worden ingezet.

Details

  • Auteurs: Frank Studulski & Sandra Beekhoven