Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Sardes is hét onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Als maatschappelijke organisatie maakt Sardes zich hard voor het vergroten van onderwijskansen van kinderen. Sardes ondersteunt de landelijke overheid, gemeenten, onderwijs en opvang  bij de inhoudelijke invulling, de uitvoering en de evaluatie van het OAB.

 

Onze diensten bij OAB

Een greep uit onze dienstverlening:
• Werving en toeleiding van doelgroeppeuters naar VVE door:
   - OAB-scanen
   - VLOT opsporen van onvoldoende taalaanbod en indiceren voor vve
Monitoring en evaluatie van kwaliteit van VVE
Uitwerken scenario’s 16 uur VE
• Doorgaande lijn van voorschool naar basisschool (zie de Sardes Special over dit thema)
Evaluatie van onderwijsachterstandenbeleid
• Opstellen van beleidskaders en meerjarige beleidsplannen
• Inrichten en monitoren van schakelklassen en onderwijstijdverlenging
Ouderbetrokkenheid
Detachering van specialisten

In opdracht van OCW  begeleiden Sardes, Oberon en de CED-groep gemeenten bij de uitvoering van het nieuwe GOAB. Meer informatie over dit ondersteuningstraject is te vinden op www.goab.eu

Het ondersteuningstraject GOAB heeft een overzicht gemaakt voor gemeenten over: Wat werkt in VVE? Download de factsheet via www.goab.eu

Binnen het ondersteuningstraject verzorgt Sardes de regionale Kenniskring in Noord-Holland/Zuid-Holland noord en in Veluwe/Flevoland. Meer weten over de Kenniskring? Neem contact op met Heleen Versteegen of Joke Kruiter.

 

Sardes publicaties over het OAB

De waarde van het onderwijskansenbeleid
Nieuwe ronde, gelijke kansen