Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is een belangrijke invalshoek om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie in het bijzonder. Veel scholen zijn er al mee vertrouwd, recenter werken ook peuterspeelzalen en kinderdagverblijven opbrengstgericht. PW3 en PW4-opleidingen met OGW in hun leergang, sluiten goed en tijdig aan op de behoefte van het veld. Door studenten deze manier van werken aan te leren, zorg je ervoor dat de pedagogisch medewerkers van de toekomst cyclisch leren werken: zij leren denken vanuit doelen en kunnen beter inspringen op verschillen tussen kinderen en beoordelen of de doelen behaald zijn.


Onze diensten

Wilt u in uw opleiding aandacht besteden aan opbrengstgericht werken? Sardes stelt een gelaagde aanpak voor.
1. Het curriculum: we ontwikkelen studiemateriaal voor de studenten passend bij
    het curriculum van de opleidingen;
2. Kennisniveau docenten: we dragen kennis over, over de OGW-werkwijze op
   de groep en in de klas
3. Competenties docenten: we zorgen voor leerervaringen door het toepassen
   van de OGW-werkwijze bij de opleiding.
Sardes verzorgt ook gastlessen en cursussen OGW voor studenten.

 

Onze projecten

Training-de-trainer: Sardes ontwikkelde samen met Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) trainingsmateriaal OGW met jonge kinderen. Daarna trainden wij trainers die deze kennis naar het veld brachten. Sindsdien zijn er vele OGW-trainingen aangeboden aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, adjunct-managers, managers en intern begeleiders.

Implementatie OGW: Sardes ondersteunt gemeenten en opleidingen (ROC’s en pabo’s) bij de implementatie van OGW. We gebruiken al deze ervaringen bij de uitvoering en organisatie van de trainingen en zorgen ook voor goede aansluiting op de leerbehoeften van de deelnemers en organisaties.

VVE-certificaat: de meeste ROC’s vragen aan Sardes om het onderdeel VVE een stevige plek in de opleiding te geven zodat studenten met een VVE-certificaat de markt op gaan. We hebben zo’n 30 PW-opleidingen vanuit het landelijke nascholingstraject Vversterk geschoold. Recente voorbeelden van certificeringstrajecten zijn: Noorderpoortcollege, Hornbachcollege en Novacollege. Binnen die trajecten besteden wij ook aandacht aan opbrengstgericht werken. Het Albedacollege heeft specifiek gevraagd om scholing in het opbrengstgericht werken. Daarnaast hebben we gastcolleges en werkgroepen OGW voor studenten verzorgd, onder andere voor Hogeschool Utrecht.

 

Meer lezen?

Kwaliteitskaarten op www.vhjk.nl

 Serie brochures Meer lezen, beter in taal