OAB-scan

De OAB-scan van Sardes geeft inzicht in de spreiding van de onderwijsachterstanden in uw gemeente. De scan laat zien op welke plekken in uw gemeente het risico op onderwijsachterstanden het grootst is: op welke scholen, bij welke besturen, en in welke wijken en buurten.

Scherp en snel zicht op onderwijsachterstanden in uw gemeente

Vanaf 1 januari 2019 is het onderwijsachterstandenbudget van uw gemeente gebaseerd op een gewichtenregeling met vijf indicatoren (opleidingsniveau, herkomstland, verblijfsduur in Nederland, opleidingsniveau moeders op school en schuldsanering). Wij maken op basis van grote databestanden van het CBS en DUO een analyse voor uw gemeente. De uitkomsten geven we weer in toegankelijke tabellen en heldere infographics, voorzien van een duidelijke uitleg. 

 

 

Hoe kunt u de OAB-scan benutten?

De OAB-scan van Sardes kan worden ingezet als onderlegger voor overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Ook is het goed in te zetten als startpunt voor herziening van uw onderwijsachterstandenbeleid. 

Op basis van deze informatie uit de OAB-scan kunt u bijvoorbeeld beter antwoord geven op de volgende vragen:

  • Zitten in de voorzieningen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden (zoals VVE en schakelklassen) in uw gemeente op de juiste plek?
  • Zijn er plekken waar de voorzieningen geïntensiveerd moeten worden of juist kunnen worden afgeschaald?
  • Worden de juiste kinderen geïndiceerd en toegeleid? Sluiten de huidige indicatiecriteria aan bij de landelijke kijk op onderwijsachterstanden?
     

Hoe gaat Sardes te werk?

Een adviseur van Sardes brengt eerst samen met u in kaart welke vragen, uitdagingen en ambities uw gemeente heeft. In een gesprek kunt u focuspunten aangeven, eventueel kan de OAB-scan worden uitgebreid met data die uw gemeente beschikbaar stelt. De gemiddelde doorlooptijd voor de OAB-scan is twee weken. Een OAB-scan voor uw gemeente kost, afhankelijk van de grootte van de gemeente en uw wensen tussen €2.000,- en €3.000,- (excl. BTW).

Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten aan de rechterzijde van deze pagina.

 

Onze opdrachtgevers

Sardes heeft al voor meer dan 40 gemeenten een OAB-scan gemaakt, waaronder Alkmaar, Almelo, Almere, Urk, Heemskerk en Amersfoort.