Nieuwkomers

Als gemeente heeft u verantwoordelijkheden als het gaat om het organiseren van onderwijs voor nieuwkomers. Is uw gemeente/regio voldoende voorbereid op veranderingen in het aantal nieuwkomers dat naar school moet? Hoe zorgt u ervoor dat nieuwkomers slagen in het reguliere onderwijs? Welk aanbod heeft u voor nieuwkomerspeuters? En wat zijn de voordelen van het regionaal organiseren van nieuwkomersonderwijs?

Sardes helpt gemeenten om toekomstbestendig beleid te ontwikkelen. Met ons vijfstappenschema maakt u samen met uw partners beredeneerde keuzes op weg naar lokaal en/of regionaal nieuwkomersonderwijs. Daarnaast bieden wij  maatwerk in procesbegeleiding, onderzoek en advies voor de specifieke situatie in uw gemeente. Met als opbrengst pedagogisch en didactisch hoogwaardig onderwijs voor nieuwkomers in uw gemeente of regio. Dit schema komt uit de publicatie Nieuwkomersonderwijs .

 

De integratie van jonge vluchtelingenkinderen (0-4 jaar) bevorderen via de kinderopvang

Voor de integratie van jonge vluchtelingenkinderen is deelname aan voorschoolse voorzieningen van groot belang. Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen? Download de Checklist voor gemeenten of klik op de afbeelding.

    

 

Meer lezen?

Handreiking voor gemeenten - peuters in de asielopvang

Handreiking voor kinderopvangorganisaties - peuters in de asielopvang