Nieuwe LEA

Als gemeente staat u voor verschillende maatschappelijke vraagstukken: onderwijsachterstanden, teruglopende leerlingaantallen, nieuwkomers, jeugdbeleid en jeugdzorg, armoedebeleid, laaggeletterdheid, gezondheid en leefbaarheid. Al deze thema’s raken in meer of mindere mate aan onderwijs en opvang. De samenwerking rondom deze thema’s is soms weerbarstig en complex. De Nieuwe LEA draagt bij aan een solide samenhang tussen verschillende beleidsdoelen en effectieve samenwerking tussen betrokken partijen. U stelt samen heldere, haalbare en ambitieuze doelen en belegt met elkaar de verschillende thema’s. Hiermee legt u de basis voor een samenwerking waarin partners elkaar versterken. 

 

Hoe gaat Sardes te werk?

Sardes biedt ondersteuning die bijdraagt aan effectief integraal lokaal beleid zodat maatschappelijke vraagstukken worden voorzien van noodzakelijke oplossingen. Denk hierbij aan onderzoek, advisering en procesbegeleiding. Sardes brengt samenhang aan tussen beleid, praktijk en wetenschap en doet dit met oog voor het lokale ambities en belangen.