Midterm review

Steeds meer onderwijsorganisaties willen een vinger aan de pols houden gedurende de looptijd van hun strategisch plan. Naast individuele gesprekken met de verantwoordelijken van de diverse locaties, scholen of opleidingen, is een overkoepelend beeld nodig om grip te houden. Een midterm review is hiervoor het aangewezen instrument. 

Sardes heeft ervaring met het uitvoeren van een dergelijke review. In een co-creatie met de opdrachtgever werken we aan een waarnemingskader. Aan de hand van dit kader, raadplegen we documenten, nemen we interviews af en bezoeken we scholen/opleidingen. Op verschillende niveaus worden de resultaten weergegeven.

Om uw midtermreview beter te laten renderen, vinden wij het belangrijk dat de review ook een impuls geeft aan het tweede deel van de planperiode. Wij zoeken daarom tijdens het onderzoek ook naar goede voorbeelden, waar anderen van kunnen leren. Deze verwerken we in een aantrekkelijke presentatie, zodat de review ook trots en enthousiasme genereert en de opmaat is tot het leren van elkaar.

Bij voorkeur denken we vanaf de voorkant van uw planperiode met u mee. Door bij het opstellen van uw strategisch plan al na te denken over uw midtermreview, kan het onderzoek beter en efficiënter worden uitgevoerd. Maar ook indien uw planperiode al loopt, werken we graag met u aan uw midterm review.

 

Meer lezen over onze strategische dienstverlening voor bestuurder in het onderwijs en opvang? Klik hier