Zomerschool en leertijdverlenging

Leertijdverlenging wordt beschouwd als een belangrijk middel om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en om hun leerresultaten te verbeteren. Maar is dat wel zo? Hoe zorgen we ervoor dat onderwijstijdverlenging inderdaad tot resultaten leidt en geen doel op zich wordt? Hoe halen we het maximale uit de extra uren onderwijs (elke week, in het weekend, als zomerschool)? En hoe meten we de opbrengsten?

 Download de handreiking

Zomerschool, schakelklassen, weekendscholen en onderwijstijdverlenging in het basisonderwijs. Een handleiding voor gemeenten.

 

Leertijdverlenging

Sardes adviseert bij de organisatie en inhoudelijke invulling van leertijdverlenging. Sardes ontwikkelt verschillende instrumenten op maat die ingezet kunnen worden om de leertijdverlenging zinvol vorm te geven. Daarnaast coacht en traint Sardes leerkrachten die betrokken zijn bij de leertijdverlenging. Eén van de manierne om leertijdverlenging vorm te geven is de zomerschool.


Zomerschool is geen gewone school

Van Zeeland tot Groningen en van Maastricht tot Amsterdam… in het hele land openen basisscholen in de zomer hun deuren en gaan leerlingen tijdens hun vakantie met plezier naar school. De motivatie van leerlingen om beter te worden in rekenen, taal en wereldoriëntatie, is groot. De zomerschool is dan ook geen gewone school. Het programma is aantrekkelijk, omdat de kinderen niet alleen taallesjes en sommen maken, maar er ook op uit trekken om de dingen die zij ‘s ochtends geleerd hebben, ’s middags met eigen ogen te zien en te ervaren.

Ontwikkeling De Taalfabriek 

Voor de gemeente Den Haag ontwikkelde Sardes een  zomerschoolprogramma: De Taalfabriek. Het programma is gebaseerd op het succesvolle Word Generation (ontwikkeld door Harvard University). In het programma’s staat de verwerving van schooltaal, die zo belangrijk is voor schoolsucces, centraal. Daarnaast werken de programma’s aan mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid en algemene kennis. De Taalfabriek is voor leerlingen van groep 5 t/m 7. Voor de jongere leerlingen heeft Sardes een voortraject ontwikkeld (Vos en Haas), zodat er in de zomerschool sprake is van een doorgaande lijn van groep 3 t/m groep 7. Haagse zomerscholen werken al enkele jaren met deze programma’s.

Evaluatie ZomerTalent010

Voor de gemeente Rotterdam evalueerde Sardes het zomerschoolinitiatief ZomerTalent010. Dat aangeboden werd aan leerlingen uit groep 6, 7 en 8, met een risico op leervertraging door COVID-19, en hun ouders. "Door de uitkomsten van het onderzoek af te zetten tegen wat haalbaar is in Rotterdam, ontstonden er bruikbare adviezen die politiek goed inzetbaar zijn", aldus de gemeente Rotterdam.

Landelijk Netwerk Zomerscholen

Het Landelijk Netwerk Zomerscholen is opgezet door Sardes. Het doel van het netwerk is kennis en ervaringen met elkaar te delen en kennis te nemen van nieuwe inzichten uit beleid, onderzoek en de praktijk. Zowel lopende als startende zomerscholen kunnen deelnemen aan dit netwerk.

Brede School Academie

Sardes is nauw betrokken bij de uitwerking van BSA-concepten in Utrecht, Amersfoort, Tiel, Zaanstad en Schiedam.

 

Leerkansenprofiel (LKP) in Den Haag

De gemeente Den Haag spant zich al vele jaren in om kinderen in achterstandswijken meer kansen te geven, onder andere door middel van zomerscholen en het leerkansenprofiel (LKP). Inmiddels begeleidt Sardes 26 LKP-scholen in Den Haag door middel van coaching en het delen van kennis en ervaringen. Het Taalkwaliteitssysteem (TKS) is een instrument dat Sardes ontwikkeld heeft om scholen te helpen de taalkwaliteit in het LKP en in de school te verbeteren en te verankeren. Naast informatie over een goed taalaanbod, het uitlokken van taalproductie en feedback in alle lessen, bevat het instrument kijkwijzers die scholen zelf kunnen gebruiken bij de coaching van leerkrachten.

  

Onze opdrachtgevers

In opdracht van OCW deden we een groot landelijk onderzoek naar schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging. Rapportage Schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging

Sardes is met leertijdverlenging actief in veel gemeenten: Almelo, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Leiden, Utrecht, Schiedam, Tiel, Vlaardingen en Zaanstad.

 

Meer lezen? 

  • Ze schoten tijdens de lockdown als paddestoelen uit de grond. Zomerscholen waarop basis- en middelbareschoolleerlingen hun achterstanden kunnen inhalen. Toch is er ook twijfel. "Zinvolle vrijetijdsbesteding is het zeker, maar er is meer nodig." Met deze woorden begint het artikel 'Zomerschool als wapen in de strijd tegen leerachterstand' van het Reformatorisch Dagblad. Sardes-adviseur Karin Hoogeveen werd voor dit artikel geïnterviewd vanwege haar kennis over zomerscholen. 
  • Lees ook het artikel 'Rotterdam worstelt met zomerscholen' van VersBeton.

Infographic: 10 tips voor zomerscholen

Infographic: 10 tips voor zomerscholen

Van Zeeland tot Groningen en van Maastricht tot Amsterdam… in het hele land openen basisscholen in de zomer hun deuren en gaan leerlingen tijdens hun vakantie met plezier naar school. De motivatie van leerlingen om beter te worden in rekenen, taal en wereldoriëntatie, is groot.

De zomerschool is dan ook geen gewone school. Het programma is aantrekkelijk, omdat de kinderen niet alleen taallesjes en sommen maken, maar er ook op uit trekken om de dingen die zij ‘s ochtends geleerd hebben, ’s middags met eigen ogen te zien en te ervaren. 

Wilt u starten met een zomerschool? Maak dan gebruik van onze10 tips voor zomerscholen. Download de PDF-variant gratis via het formulier hieronder.

 

Details

  • Auteurs: Karin Hoogeveen en Karin Vaessen