Leertijdverlenging en zomerscholen

Leertijdverlenging wordt beschouwd als een belangrijk middel om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en om hun leerresultaten te verbeteren. Maar is dat wel zo? Hoe zorgen we ervoor dat onderwijstijdverlenging inderdaad tot resultaten leidt en geen doel op zich wordt? Hoe halen we het maximale uit die paar extra uren school? En hoe meten we dat?

 

Leertijdverlenging

Sardes adviseert bij het opzetten en organiseren van leertijdverlenging. Sardes ontwikkelt verschillende instrumenten op maat die ingezet kunnen worden om de leertijdverlenging zinvol vorm te geven. Daarnaast coacht en traint Sardes leerkrachten die betrokken zijn bij de leertijdverlenging.


Zomerschool is geen gewone school

De zomerschool is één van de manieren om leertijdverlenging vorm te geven. Van Zeeland tot Groningen en van Maastricht tot Amsterdam… in het hele land openen basisscholen in de zomer hun deuren en gaan leerlingen tijdens hun vakantie met plezier naar school. De motivatie van leerlingen om beter te worden in rekenen, taal en wereldoriëntatie, is groot. De zomerschool is dan ook geen gewone school. Het programma is aantrekkelijk, omdat de kinderen niet alleen taallesjes en sommen maken, maar er ook op uit trekken om de dingen die zij ‘s ochtends geleerd hebben, ’s middags met eigen ogen te zien en te ervaren.

Voor de gemeente Den Haag ontwikkelde Sardes een nieuw zomerschoolprogramma: De TaalfabriekHet programma is gebaseerd op het succesvolle Word Generation (ontwikkeld door Harvard University). In het programma’s staat de verwerving van schooltaal, die zo belangrijk is voor schoolsucces, centraal. Daarnaast werken de programma’s aan mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid en algemene kennis. De Taalfabriek is voor leerlingen van groep 5 t/m 7. Voor de jongere leerlingen heeft Sardes een voortraject ontwikkeld (Vos en Haas), zodat er in de zomerschool sprake is van een doorgaande lijn van groep 3 t/m groep 7. Ruim 15 zomerscholen in Den Haag hebben het programma gebruikt.

Het Landelijk Netwerk Zomerscholen is opgezet door Sardes. Coördinatoren, projectleiders en beleidsmedewerkers van gemeenten komen twee keer per jaar in Utrecht bij elkaar. Het doel van het netwerk is kennis en ervaringen met elkaar te delen en kennis te nemen van nieuwe inzichten uit beleid, onderzoek en de praktijk. Zowel lopende als startende zomerscholen kunnen deelnemen aan dit netwerk.

 

Brede School Academie

Sardes is nauw betrokken bij de uitwerking van BSA-concepten in Utrecht Overvecht, Amersfoort, Tiel en Zaanstad. Wij ontwikkelen het curriculum, trainen en coachen leerkrachten die lesgeven op de BSA.

 

Leerkansenprofiel (LKP) in Den Haag

De gemeente Den Haag spant zich al vele jaren in om kinderen in achterstandswijken meer kansen te geven, onder andere door middel van zomerscholen en het leerkansenprofiel (LKP). Inmiddels begeleidt Sardes 26 LKP-scholen in Den Haag door middel van coaching en het delen van kennis en ervaringen. Het Taalkwaliteitssysteem (TKS) is een instrument dat Sardes ontwikkeld heeft om scholen te helpen de taalkwaliteit in het LKP en in de school te verbeteren en te verankeren. Naast informatie over een goed taalaanbod, het uitlokken van taalproductie en feedback in alle lessen, bevat het instrument kijkwijzers die scholen zelf kunnen gebruiken bij de coaching van leerkrachten.

  

Onze opdrachtgevers

In opdracht van OCW deden we een groot landelijk onderzoek naar schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging. Rapportage Schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging

Sardes is actief in vele gemeenten zoals Den Haag, Utrecht Overvecht, Amersfoort, Tiel en Zaanstad.