Kwaliteit kinderopvang

‘Door met ons samen te werken creëert u een krachtige kinderopvangorganisatie met liefdevolle en vakkundige professionals die ervoor zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.’

 

Onze visie op kwaliteit in de kinderopvang

De wet IKK en GOAB-maatregelen schrijven verschillende scholingen voor aan kinderopvangorganisaties. Professionalisering gaat echter verder dan alleen trainingen volgen. De vraag is: hoe zorg je voor duurzame professionalisering die bijdraagt aan kwaliteitsverbetering? 
Sardes heeft veel ervaring met professionalisering in de kinderopvang o.a. door de ontwikkeling van de TINK-training, onze opleiding tot babyspecialist en Vversterk. We beschikken over een sterk netwerk van top-trainers. We ondersteunen kinderopvangbestuurders bij het ontwikkelen van strategisch beleid, hebben ervaring met het versterken van de lerende organisatiecultuur en we begeleiden verandertrajecten.

Wilt u meer weten over wat onze integrale aanpak voor uw kwaliteit kan betekenen, neem dan op met Heleen, IJsbrand, Paulien, Ellen, Hester, Karin.

 

Nieuw! Uw pedagogisch beleidsplan in één dag

Ziet u op tegen het schrijven van het pedagogisch beleidsplan? Met Sardes is het binnen één dag geregeld! U krijgt: een pedagogisch beleidsplan dat vorm geeft aan uw ambities, dat richting geeft aan uw organisatie en dat ook nog GGD inspectie proof is. Bovendien maken we er een leuke en inspirerende dag voor uw team van.  
Benieuwd hoe deze dag eruit kan zien? Lees verder

 

Landelijke Kwaliteitsmeting Kinderopvang

LKK wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht in samenwerking met Sardes. De onderzoeksresultaten geven nieuwe invalshoeken om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Er zijn vier  ontwikkelpunten gesignaleerd: (1) de educatieve kwaliteit blijft substantieel achter bij de emotionele kwaliteit; (2) de kwaliteit is voor baby’s in verticale groepen lager dan in horizontale groepen; (3) interacties tussen kinderen komen minder voor dan overige interacties (bijv. tussen beroepskracht en kinderen); (4) in de kinderdagopvang en peuteropvang worden meer ontwikkelingsstimulerende activiteiten aangeboden dan in de buitenschoolse opvang. 
Kijk ook eens op monitorlkk.nl

 

In 3 stappen naar een krachtige (en LKK-proof) kinderopvang

In Stap 1 (Diagnose) brengen wij in beeld welke aspecten van het stimuleren van kindontwikkeling versterkt kunnen worden in uw organisatie. Wij kijken naar de rol van de pm’ers, de pedagogisch coaches en de kenmerken van de organisatie. In Stap 2 (Ambitie bepalen) peilen wij via waar de ambities van uw organisatie liggen. In Stap 3 (Professionaliseringsprogramma) bieden wij een maatwerkprogramma van workshops en masterclasses voor pm’ers en pedagogisch coaches. Met deze aanpak zorgt u ervoor dat u een krachtige kinderopvang van hoge kwaliteit biedt en baseert u zich op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. U biedt kansen aan kinderen en u kunt zich onderscheiden van andere kinderopvangaanbieders. U biedt kinderen (en ouders) de drie V’s: veiligheid, verzorging, én vakkundige begeleiding.

 

Baby in de kinderopvang

Het volgen van een babyopleiding is een verplichting van IKK. Ons advies? Kies een training die aansluit bij jouw wensen! De training 'Baby in de kinderopvang' biedt - naast de basis - de mogelijkheid om je te verdiepen in eigen thema’s die spelen op jouw groep en passen bij de leervragen die jij hebt. Zo groeit iedereen, beginner of ervaren kracht op de babygroep, naar een hoger niveau. Wij bieden je nieuwe inzichten uit onderzoek, leuke speelse spelideeën en praktische tips om nog betere babyopvang te bieden. Het resultaat? Jezelf neer kunnen zetten als baby-professional en een opvang voor baby’s waarin rust en uitdaging in balans zijn. De training is FCB-erkend.
Lees meer over de babytraining  

 

Taaleis 3F

Pedagogisch medewerkers moeten kunnen aantonen dat zij spreken en communiceren op taalniveau 3F. Deze kwalificatie-eis gaat in per 1 januari 2023. Sardes biedt een compleet pakket om ‘taal’ in de kinderopvang op een goed niveau te krijgen. 
Lees meer hierover op taalindekinderopvang.nl

 

Taalcoaches in de kinderopvang

De ontwikkelingskansen van kinderen en de kwaliteit van de kinderopvang staan centraal in de Sardes-opleiding Taalcoach in de kinderopvang. Wij leiden kinderopvangprofessionals en pedagogisch beleidsmedewerkers op tot interne Taalcoaches die een taalrijke kinderopvang kunnen realiseren. Ook voor de wet IKK is het handig om intern taalspecialisten in huis te hebben, bijvoorbeeld om zelf aan de taaleis 3F te kunnen werken.
Lees meer hierover op taalindekinderopvang.nl

 

Samenwerken voor de toekomst in Kindcentra 

Het IKC is een integrale organisatievorm waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs zo veel mogelijk samengaan omdat het kind centraal staat. Een IKC vormt een krachtige en rijke omgeving creëren waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Sardes begeleidt organisaties bij het process om tot een goedlopend IKC te komen.
Neem contact op met een van onze experts.

 

Van 10 naar 16 uur VE

Gemeenten en voorschoolse organisaties staan voor een belangrijke opgave: de uitbreiding van 10 uur voorschoolse educatie naar 16 uur. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er verschillende keuzemogelijkheden. Waarin onderscheidt onze aanpak zich van die van anderen? Wij betrekken uw samenwerkingspartners van begin tot eind.
Onze aanpak 16 uur VE in vijf stappen. 

 

 

Erkende kwaliteit bij Sardes