Kwaliteit VVE

De laatste tien jaar is er steeds meer aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie, ofwel VVE. De VVE-sector gebruikt speciale programma's en methodes om doelgericht te investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 2½ tot 6 jaar. Sardes is vanaf het begin nauw betrokken bij dit beleidsterrein, zowel op landelijk als lokaal niveau.

 

Onze diensten

Coördinatie van landelijke projecten

Visieontwikkeling voor gemeenten: Sardes ondersteunt gemeenten en de uitvoerende partners bij de ontwikkeling en uitvoering van de opvang en educatie van jonge kinderen. De insteek verschilt: wij ontwikkelen een convenant met resultaatafspraken voor VVE tussen gemeente en alle betrokken VVE-partijen; gezamenlijk zorgen we voor een visie op de toekomst van VVE; we geven advies over de opzet van een integraal kindcentrum met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang ingebouwd in het basisonderwijs.

Kwaliteitsmeting: Een objectieve kwaliteitsmeting geeft gemeenten en voor- en vroegschoolse organisaties zicht op waar zij nu staan wat betreft de kwaliteit van hun aanbod. Een team van experts brengt de vve-kwaliteit in kaart aan de hand van bronnenonderzoek, observaties op de werkvloer en aanvullende interviews. Daarbij stellen we ons op als critical friend: in onze rapportages wijzen we niet alleen op verbeterpunten, maar geven we ook concrete tips en adviezen en benoemen de voorbeeldpraktijken die we tegenkomen.


Onze projecten

Kwaliteitsmeting VVE: o.a. gem Etten-Leur, Enschede

Evaluatie en monitoring VVE-beleid

Begeleiding regionale kenniskring VVE