Kind & Media

Kinderen groeien op in een wereld vol media. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Mediaopvoeding wordt dus steeds belangrijker: het legt de basis voor mediawijsheid. Daar kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen! 

Informatie, kennis en inspiratie

Op deze pagina vindt u informatie, kennis en inspiratie voor het bewust gebruik van media voor kinderen. Dit vormt de basis voor een doorgaande lijn van mediaopvoeding naar mediawijsheid, die in het basis- en voortgezet onderwijs wordt voortgezet.

Voor professionals 

Kind & Media is bedoeld voor alle professionals die werken met kinderen en hun ouders. Van bestuurder tot locatiemanager en de professional op de groep, zoals:

Pedagogisch medewerkers (peuterspeelzaal, kinderopvang en bso)
Leerkrachten onderbouw
Bibliotheekmedewerkers