Implementatie

Bij de implementatie van een bepaalde werkwijze, nieuw beleid of onderwijsvernieuwing starten we altijd met de vraag van de opdrachtgever en sluiten daarop aan met een passende aanpak. Sardes heeft ruime ervaring in het begeleiden van landelijke implementatie- en vernieuwingstrajecten. Zo begeleidt Sardes bijvoorbeeld een aantal implementatietrajecten Opbrengstgericht werken.

Erkende kwaliteit bij Sardes