IKC en brede school

Samenwerken om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen te vergroten, dat is de kern van het integraal kindcentrum (IKC) en de brede school. Een waardevolle samenwerking tussen onderwijs en opvang die vaak strategische en praktische uitdagingen met zich meebrengt. Sardes heeft de ervaring en expertise in huis om samenwerkingspartners te begeleiden bij beleidsontwikkeling, visie- en planvorming en evaluatie.

Bij het vormgeven van integraal beleid houden wij rekening met relevante lokale ontwikkelingen, denk hierbij aan (jeugd)zorg, krimp of bijvoorbeeld de harmonisatie. Voor locaties biedt Sardes ondersteuning bij de realisatie van de samenwerking binnen het IKC of de brede school.

Sardes biedt workshops op maat en masterclasses IKC.
Bekijk ons scholingsaanbod


Meer lezen?
Handboek Kindcentra
De gemeente en integrale kindcentra
Ontwikkelinstrument IKC