IKC en brede school

Samenwerken om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen te vergroten, dat is de kern van het integraal kindcentrum (IKC) en de brede school. Een waardevolle samenwerking tussen onderwijs en opvang die vaak strategische en praktische uitdagingen met zich meebrengt. Sardes heeft de ervaring en expertise in huis om samenwerkingspartners te begeleiden bij beleidsontwikkeling, visie- en planvorming en evaluatie.

 

Hoe gaat Sardes te werk?

Bij het vormgeven van integraal beleid houden wij rekening met relevante lokale ontwikkelingen, denk hierbij aan (jeugd)zorg, krimp of bijvoorbeeld de harmonisatie. Voor locaties biedt Sardes ondersteuning bij de realisatie van de samenwerking binnen het IKC of de brede school.

Sardes biedt daarnaast workshops op maat en masterclasses IKC.
Bekijk ons scholingsaanbod

 

Onze opdrachtgevers IKC en brede school

Sardes werkte onder andere met Hoorn, Almelo, Bunschoten en Zaanstad aan vraagstukken rond integrale kindvoorzieningen in de gemeente.


Meer lezen?

Handboek Kindcentra
De gemeente en integrale kindcentra
Ontwikkelinstrument IKC

De zeven doorgaande lijnen van het IKC

De zeven doorgaande lijnen van het IKC

De doorgaande lijn is een belangrijk begrip in het integraal kindcentrum. Heb je het over het IKC, dan heb je het al snel over de doorgaande lijn. De doorgaande lijn dreigt echter, net als het IKC zelf, een behoorlijk containerbegrip te worden. In veel publicaties worden de horizontale (door de dag heen) en verticale (een opbouw naar leeftijd) doorgaande lijnen onderscheiden, maar in ons werk met en voor IKC’s onderscheiden we er meer. En dat leidt tot spraakverwarring. Want bedoelt de IKC-directeur hetzelfde met de doorgaande lijn als de pedagogisch-medewerker, de leerkracht of de coach? Hoogste tijd dus voor opheldering.

In dit paper beschrijven we zeven doorgaande lijnen van het IKC die wij in het veld ontwaren. Bij elke doorgaande lijn geven we een toelichting en beschrijven we manieren om aan die doorgaande lijn te werken en relevante aspecten daarbij. Daarna kijken we nog wat de wet zegt over de doorgaande lijn en staan we kort stil bij nut en noodzaak van doorgaande lijnen.

Details

  • Auteurs: Frank Studulski, Puk Witte en Joke Kruiter

Download formulier


 


Vernieuw code »Als u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht