Hbo'er op de groep

Hoe kunnen hbo'ers een rol spelen bij het versterken van de VVE-kwaliteit? De G37 maakten in 2012 met het Rijk bestuursafspraken over de inzet van hbo’ers in de voorschoolse sector. Inmiddels zijn in alle 37 grote gemeenten professionals met een hbo-diploma aangesteld in de voorschoolse voorzieningen. Zij werken als coach, op de groep, in een combinatiefunctie of als intern begeleider.


Onze diensten

Onderzoek, advies en scholing: Sardes heeft op het gebied van hbo'ers in de voorschool inmiddels een rijke portfolio opgebouwd. Wij voeren verkenningen uit naar de inzet van hbo'ers en stellen handreikingen op voor voorschoolse instellingen en gemeenten. Ook monitort Sardes de inzet van hbo'ers in de VVE binnen de G37. De opgedane kennis en ervaring zetten wij in voor advies- en trainingstrajecten.


Onze projecten

Handreiking: in opdracht van OCW is de positie van de hbo'ers in de VVE opnieuw in kaart gebracht (2015), met aanbevelingen voor de nabije toekomst.

Hbo-monitor: in het kader van het G37-implementatietraject voerde Sardes de hbo-monitor uit i.o.v. ministerie van OCW (2012). Door een enquête onder de G37 en een verdiepende studie in zeven gemeenten waar hbo'ers in de VVE worden ingezet, volgden we de ontwikkeling van de hbo-functie. De leerpunten uit deze monitor zijn teruggekoppeld aan gemeenten en instellingen in een praktische brochure Hbo’ers in de VVE – leerpunten uit de praktijk

Onderzoek: in opdracht van het Ministerie van OCW heeft Sardes een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de inzet van hbo'ers in de voorschool (2012). Op basis van de resultaten schreef Sardes een compacte handreiking Hbo’ers in de voorschoolse sector voor gemeenten en instellingen die met hbo'ers in de voorschoolse sector aan de slag willen.

Pedagogisch coach in de kinderopvang
Alle pedagogisch medewerkers hebben binnenkort het recht op een hbo-geschoolde pedagogosch coach. Dit betekent een mooie kans voor de ondernemende kinderopvangbranche om verder te investeren in kwaliteit. Hoe gaat u de pedagogisch coaches inzetten op een manier die tot kwaliteitsverbetering leidt? Download hier de folder.

 

Meer lezen?

Handreiking Hbo’ers in de VVE – eind 2015 in zicht 

Brochure Hbo’ers in de VVE – leerpunten uit de praktijk 

Handreiking Hbo’ers in de voorschoolse sector