Detachering

Sardes heeft specialisten in dienst die voor een afgebakende periode bij uw gemeente gedetacheerd kunnen worden. Er kunnen zich momenten en situaties voordoen in uw gemeente waardoor er tijdelijk behoefte is aan extra menskracht. Bijvoorbeeld bij veranderende wet- en regelgeving, wanneer de benodigde inhoudelijke kennis voor een klus ontbreekt of wanneer een ambtenaar om wat voor reden dan ook tijdelijk vervangen moet worden. Dan is het prettig een expert in te kunnen schakelen die één of meerdere dagen per week meewerkt binnen het team van ambtenaren.

Het tijdelijk in huis hebben van een adviseur van Sardes brengt verschillende voordelen met zich mee. De medewerker brengt vanuit Sardes specialistische kennis in die normaliter binnen de gemeente niet voor handen is, kan brede ondersteuning bieden en verschillende ontwikkelingen aan elkaar koppelen, complexe klussen uit handen nemen en/of de verbinding met het lokale veld versterken.

 

Onze opdrachtgevers

Adviseurs van Sardes zijn onder andere gedetacheerd in de gemeenten Bergen op Zoom, Amersfoort en Alkmaar.