Hoe scholen, besturen en de gemeente effectief samenwerken binnen het NPOnderwijs

23 juni 2021

 

Deze online bijeenkomst is verplaatst naar woensdag 23 juni van 12.45 uur tot 14.00 uur in verband met het webinar van het ministerie van OCW.

 

Fijn dat er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs geld beschikbaar is om corona-achterstanden in het onderwijs weg te werken. Als schoolbestuur in het primair onderwijs onderneem je dan actie, waarbij je ook tegen vragen aanloopt. Waar kun je het beste op inzetten? Hoe werk je samen met jouw scholen en de gemeente? En wie zet welke interventies in? Kom voor antwoorden op deze vragen naar de gratis, online bijeenkomst ‘Samen onderwijs versnellen’ op 15 juni 2021 van de Alliantie Samen onderwijs versnellen. Tijdens de bijeenkomst zal onder meer Stichting Pas vertellen hoe zij met de gemeente Arnhem vormgeeft aan het NPOnderwijs. Meld je kosteloos aan 

Bij scholen is de wens groot om het onderwijs duurzaam te verbeteren. De coronacrisis biedt een unieke kans voor ‘duurzame renovatie’, zegt ook de Inspectie van het Onderwijs in de onlangs gepubliceerde Staat van het Onderwijs. Met het Nationaal Programma Onderwijs biedt de overheid scholen, besturen en gemeenten de middelen om deze verbeteringen te realiseren. Op korte termijn, om eventuele vertragingen in te lopen, maar ook op langere termijn, om in te zetten op duurzame schoolontwikkeling en verbetering van de onderwijskwaliteit. 

 

Rol gemeenten

Ook gemeenten krijgen extra geld voor een meerjarige aanpak om verbeteringen te realiseren. Samen met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondsheids)zorg, bibliotheken en andere partijen kunnen zij activiteiten aanbieden om vertragingen in te lopen en duurzame ontwikkeling bij kinderen te stimuleren.

 

Hoe werk je samen als school, bestuur en gemeente?

Vanuit het NPO wordt verwacht dat scholen, schoolbesturen en gemeenten samen aan de slag gaan met de verbeteringen die nodig zijn op leerling- en schoolniveau. Dat vraagt nogal wat van de mensen op school en bij de gemeente. Wie neemt de regie? Welke partijen haak je aan en welke niet? Hoe doen andere scholen, besturen of gemeenten dat? En hebben gemeenten en onderwijspartijen een goed beeld wat ze elkaar te bieden hebben? Tijdens de bijeenkomst op 15 juni vertelt Stichting PAS hoe zij dit aanpakken met de gemeente Arnhem. Ook is er ruimte voor besturen en gemeenten om elkaar te bevragen en van elkaars inzichten te profiteren. 

 

Voor wie?

De bijeenkomst is interessant voor schoolbestuurders en (gemeentelijke) beleidsadviseurs in het primair onderwijs die aan de slag gaat met de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs. 

 

Praktische informatie

De online bijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 juni van 12.45 uur tot 14.00 uur. Na aanmelding ontvang je kort voor de bijeenkomst een link waarmee je kunt deelnemen.

Meld je kosteloos aan 

 

Alliantie Samen onderwijs versnellen

Met de alliantie Samen onderwijs versnellen willen Sardes, het CAOP en Kennisland scholen, besturen en gemeenten zoveel mogelijk verbinden, ondersteunen en ontzorgen. Samen met schoolbesturen en gemeenten gaan we aan de slag om het verschil te maken voor leerlingen in het primair onderwijs. We vormen regionale netwerken waarmee onderwijsvraagstukken in de regio makkelijker aangepakt kunnen worden. We kunnen helpen om de samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en andere partijen vorm te geven. We bieden een eigentijds kennisplatform met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en inspirerende praktijkvoorbeelden. In Leerlabs kun je ervaringen en kennis uitwisselen met andere scholen, experts en beleidsmakers. Verder bieden we adviesmodules (zoals de schoolscan) die aansluiten bij de inhoud en planning van het Nationaal Programma Onderwijs.

 

Meer informatie

Heb je vragen over de bijeenkomst? Daarvoor kun je terecht bij Mieke van den Berg.