Doorgaande lijn van voorschool naar school

06 november 2019

De stap van kinderopvang naar het basisonderwijs is voor elk kind een spannend moment. Het is belangrijk dat kinderopvang en onderwijs zich samen verantwoordelijk voelen voor continuïteit in de ontwikkeling van kinderen. Zij kunnen zorgen voor een soepele overgang. Hoe kun je een doorgaande lijn versterken? De persoonlijke inzet van professionals staat voorop. Maar dat is niet genoeg. Samenwerken en goede afspraken over het wennen op school, de overdracht en informatieuitwisseling zijn ook nodig.

Kom als duo (kinderopvang – school) en ontvang beiden een korting van € 25,-. 

 

Programma

Tijdens deze middag (van 15.00 tot 17.00) komen komen verschillende aspecten van een doorgaande lijn aan de orde en gaat u ook zelf aan de slag.

  • Spreker dr Annerieke Boland (lector het jonge kind iPabo) gaat in op de spelontwikkeling van peuters en kleuters, de verschillen tussen drie- en vierjarigen, en de doorgaande lijn.
  • Presentatie van de Sardes Special Van peuter naar kleuter over de doorgaande lijn. Na afloop is de Special voor iedereen beschikbaar.
  • Voorbeeld uit de praktijk.
  • Zelf aan de slag met de kwaliteitskaart: inhoudelijke afstemming, pedagogisch-didactische afstemming en afstemming over het omgaan met ouders

 

Voor wie?

Voor beroepskrachten (pedagogisch medewerkers, hbo’ers) en managers in de kinderopvang. 
Voor leerkrachten en onderbouwcoördinatoren en directeuren basisonderwijs.

 

Aanmelding en kosten

Deelname kost € 75,- (inc. btw), inclusief koffie, de Sardes-publicatie en de kwaliteitskaart doorgaande lijn. Als u als duo komt (kinderopvang – school) dan krijgt u beide een korting van € 25,-. Dit wordt verrekend in de factuur die u ontvangt.
Aanmelden kan via de knop onderaan deze pagina. 
Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en factuur. Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld.

 

Datum en locatie

Woensdag 6 november 2019 van 15.00 -17.00 uur. 
Sardes, Lange Viestraat 371, Utrecht.

Aanmelden