Leergang Samen onderzoeken

05 februari 2019

Wil jij de leerlingen van nu nog beter voorbereiden op de toekomst? Wil je meer actieve, betrokken en gemotiveerde leerlingen? Wil je inzetten op het vergroten van jouw eigen motivatie als leerkracht? Investeer dan in de ontwikkeling van jezelf en jouw team. Ga op onderzoek naar het vormgeven van 21e -eeuwse vaardigheden in de dagelijkse lespraktijk. De Activiteit en Sardes bundelen hun krachten en presenteren de leergang Samen Onderzoeken: motivatie verhogen door te investeren in 21ste-eeuwse vaardigheden.

 

Programma

Samen Onderzoeken biedt deelnemers inzicht en handvatten om in de eigen praktijk aan het werk te gaan met 21ste-eeuwse vaardigheden. De leergang baseert zich op ontwikkelingsgericht werken als visie op leren en legt de focus op het versterken van vaardigheden zoals bijvoorbeeld samenwerken, creativiteit, kritisch denken en mediawijsheid. Met meer gemotiveerde leerlingen en leerkrachten als resultaat. 

De leergang heeft een activerend en praktisch karakter en gaat uit van het principe Teach what you preach. In vijf bijeenkomsten ervaren de deelnemers het effect van ontwikkelingsgericht werken en worden uitgedaagd te onderzoeken hoe zij dit in hun eigen lespraktijk kunnen vormgeven. De focus ligt inhoudelijk op het investeren in de 21ste -eeuwse vaardigheden.

 

Opbrengst

Deelnemers aan de leergang Samen Onderzoeken:

  • Ontwikkelen kennis over 21ste-eeuwse vaardigheden; 
  • Onderzoeken hoe 21ste-eeuwse vaardigheden in de eigen lespraktijk versterkt kunnen worden;
  • Ontwikkelen zelf een onderzoekende houding en krijgen zicht op hoe ze een onderzoekende houding bij hun leerlingen kunnen stimuleren;
  • Krijgen handvatten om meer ontwikkelingsgericht te werken

Aan de leergang doen minimaal 8 leerkrachten van verschillende scholen mee. Er is veel aandacht voor onderlinge kennisdeling, gezamenlijke kennisontwikkeling en het omgaan met verander-processen in de eigen school.

 

Voor wie

Leerkrachten uit het primair onderwijs

 

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op de volgende data:

Dinsdag 5 februari 2019 van 14:00 tot 17:00 uur

Donderdag 11 april 2019 van 14:00 tot 17:00 uur

Dinsdag 4 juni 2019 van 14:00 tot 17:00 uur

Donderdag 12 september 2019 van 14:00 tot 17:00 uur

Dinsdag 12 november 2019 van 14:00 tot 17:00 uur

De eerste bijeenkomst is in Utrecht (Sardes), Alkmaar of Den Bosch (De Activiteit). Dit is afhankelijk van de aanmeldingen. De overige vier bijeenkomsten vinden plaats op de deelnemende school.

 

Aanmelding en kosten

Per school schrijven minimaal twee leerkrachten zich in. Zij maken als change agent de verbinding van de leergang naar de eigen school. 

Kosten € 1.250,- (btw vrij i.v.m. scholing) per persoon.

Aanmelding via de aanmeldknop onder aan deze pagina

De leergang start op 5 februari 2019.

 

Meer informatie

Bekijk de flyer over Samen onderzoeken

Sardes
Anne Hoogenboom
a.hoogenboom@sardes.nl

De Activiteit
Marte van Vliet 
m.vanvliet@de-activiteit.nl 

Tessa van Velzen
t.vanvelzen@sardes.nl 

Lorien de Koning
l.dekoning@de-activiteit.nl 

Aanmelden