Kenniskring Peuteropvang

04 december 2018

Kort achter elkaar hebben gemeenten en gesubsidieerde organisaties van peutervoorzieningen veel te verstouwen gekregen: de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de extra peutermiddelen van Asscher en de wijzigingen in het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid. Onder invloed van deze ontwikkelingen viel er veel te kiezen. Door die keuzevrijheid zijn er heel verschillende lokale peuterstelsels ontstaan, met alle gevolgen van dien. En dan speelt nog de ontwikkeling naar 16 uur vve, hoe gaan gemeentes en aanbieders dat organiseren?

Eerder dit jaar organiseerde Sardes een bijeenkomst over geharmoniseerde kinderopvang. Op verzoek van deelnemers organiseren we nu een kenniskring peuteropvang, waarin we dieper op de materie in zullen gaan, aan de hand van casussen en vragen die deelnemers zelf indienen.

Sardes-onderzoeker IJsbrand Jepma schreef er een artikel over. Dit is gratis te downloaden in onze webshop

Komt u ook naar de Kenniskring Peuteropvang op 4 december?

 

Programma

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: de gevolgen van de harmonisatie voor de toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid voor ouders; de financiële haalbaarheid voor gemeenten van het lokale peuterstelsel; de ontwikkeling naar 16 uur voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters.

De onderwerpen willen wij met u uitdiepen aan de hand van vragen en casussen die u zelf van tevoren inbrengt. Als u zich aanmeldt, zou u ons dan willen aangeven welke casus of vraag u zou willen inbrengen? Mail het ons: ij.jepma@sardes.nl 

 

Voor wie

Voor gemeenten, maar ook andere overheidsorganen, en de aanbieders van gesubsidieerde peuteropvang.

 

Aanmelding en kosten

We laten de kenniskring doorgaan bij minimaal 10 inschrijvingen. Om de organisatie mogelijk te maken vragen wij een bijdrage aan de kosten van €50 per deelnemer.

 

Datum en locatie

Dinsdag 4 december van 14.30 tot 17.30 uur.  
De Kenniskiring wordt in of nabij Utrecht gehouden. De precies locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers, hierover wordt u dus later nog geïnformeerd.  Mocht u als gastheer/gastvrouw willen optreden en zaal hebben voor minimaal 20 personen in/nabij Utrecht, dan vernemen wij het ook graag.

 

Aanmelden