Alle onderwijsmodellen in één dag

17 januari 2019
  • Wilt u bijgepraat worden over - en grip krijgen op –onderwijsconcepten die nu toegepast worden?
  • Oriënteert u zich op nieuwe onderwijsmodellen?
  • Bent u op zoek naar een samenhangend overzicht van alle onderwijsmodellen?
  • Wilt u het verschil weten tussen GDO, IPC, HGW en SlimFit?
  • Bent u benieuwd welk onderwijsmodel voor uw school of scholen geschikt is?

Kom dan naar de bijeenkomst ‘Alle onderwijsmodellen in één dag’!

Er ontstaan steeds meer nieuwe onderwijsmodellen. De aanleiding is heel divers: andere werkvormen (zoals gepersonaliseerd leren), krimp, andere didactiek, flexibilisering (zoals dagindeling), nieuwe techniek (O4NT, flipping the classroom), of gewoon: de wens van een school om zich te onderscheiden. Zijn het heel nieuwe modellen of zijn er ook historische vergelijkingen te maken? Wat zijn de voordelen voor kinderen, leerkrachten en ouders? Een bewuste keuze van het onderwijskundige model kan leiden tot aantrekkelijker of zelfs efficiënter onderwijs.

 

Programma

Deze dag is een vernieuwde versie van de dag die we eerdere jaren al aanboden. Nieuwe modellen worden iedere keer toegevoegd. U krijgt aan het begin van de dag een bundel met een overzicht van alle onderwijsmodellen. Op de dag zelf gaan we niet op alle modellen afzonderlijk in, maar zoomen we op enkele modellen in en kijken we naar onderliggende overtuigingen, samenhang tussen de modellen, voor- en nadelen van modellen en geven we u handvatten voor als u zich met uw bestuur of school wil oriënteren op een nieuw onderwijsmodel.

We onderscheiden de volgende hoofdstromingen:

  • Modellen gebaseerd op een eigen mensvisie
  • Modellen vanuit didactische werkwijzen
  • Modellen met andere dagindeling of leertijdverlenging 
  • Organisatorische modellen 
  • Internationale voorbeelden 

Overzicht, uitleg, discussie en uitwisseling wisselen elkaar deze dag af. 

Inleiders zijn Irma Miedema, Frank Studulski en/of Puk Witte.

 

Resultaat

Na de dag heeft u een overzicht van de onderwijsmodellen, zicht op onderliggende principes en voor- en nadelen van modellen en handvatten om met uw eigen team in gesprek te gaan over een passend onderwijsmodel voor uw school of scholen.

 

Voor wie

Een studiedag voor schoolbestuurders, directeuren en medewerkers primair onderwijs. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom natuurlijk.

 

Aanmelding en kosten

Deelname kost € 180,- (incl. btw). Hiervoor ontvangt u tevens de reader Alle onderwijsmodellen in één dag – een overzicht. Aanmelden kan onderaan deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging.

Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld. Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

Deze training wordt ook 'in company' aangeboden. Klik hier voor meer informatie.

 

Datum en locatie

17 maart 2019, van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Utrecht, nabij Centraal Station. Exacte locatie wordt op een later moment bekend gemaakt.

 

Meer informatie en aanmelding

 

Meer weten?