Schoolscan helpt bij inzet middelen uit NPOnderwijs

22 april 2021

Gaat u als school, schoolbestuur of gemeente aan de slag met de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs)? Dan vraagt het kabinet u om een plan van aanpak te maken voor de komende jaren. Maar welke keuzes maakt u en hoe kunt u daar het beste op inzetten? Om hierbij te helpen en ontzorgen, hebben Sardes, het CAOP en Kennisland hun expertise gebundeld in de alliantie Samen onderwijs versnellen. Binnen deze alliantie bieden we een schoolscan aan waarmee u inzicht krijgt in wat er op uw school nodig is.

De schoolscan is een digitaal analyse-instrument waarmee u als school gestructureerd de kansen, knelpunten en leervertragingen op uw school in beeld brengt. Voor schoolbesturen en gemeenten is deze scan een handig hulpmiddel om een overkoepelend beeld te krijgen van de situatie op alle scholen binnen de schoolvereniging of gemeente. Dat helpt om gezamenlijke aandachtspunten te formuleren.

Dit zijn de 8 meestgestelde vragen over de NPOnderwijs Schoolscan


Met de schoolscan krijgt de school snel zicht op:

  • Opgelopen leervertraging als gevolg van de coronacrisis
  • De behoefte aan extra begeleiding bij leerlingen
  • De behoefte aan extra ondersteuning bij leerkrachten

Aansluitend op het NPOnderwijs heeft de scan een focus op het aanpakken en herstellen van vertragingen bij leerlingen die door corona zijn ontstaan, met extra aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen. De inhoud van de scan sluit aan bij wetenschappelijk (evidence-informed) onderzoek naar gelijke onderwijskansen. De scan is nadrukkelijk een zelfscan: scholen kiezen zelf wat ze rapporteren. Hier is geen externe controle op. Daarmee is het een hulpinstrument, geen controle-instrument. 

Ga direct aan de slag met de schoolscan


Gebruik van de schoolscan voor scholen

De schoolscan is op aanvraag direct beschikbaar. Het is een zelfscan die bestaat uit vragen en stellingen over de leerlingen en de school. De directeur of schoolleider kan deze samen met de IB’er digitaal beantwoorden. De vragen en stellingen sluiten aan bij de eisen van het NPOnderwijs.

Binnen vijf werkdagen na het invullen van de scan ontvangt u een toegankelijk en persoonlijk rapport met de belangrijkste resultaten en aandachtspunten voor uw school. Het rapport laat zien waar behoefte is aan begeleiding en ondersteuning, bij leerlingen, leerkrachten en op schoolniveau. Dat maakt het makkelijker te kiezen waar u als school de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs voor gaat inzetten. 

In de toekomst kunt u de scan opnieuw gebruiken om te zien welke behoeften misschien zijn veranderd en waar u als school vooruitgang heeft geboekt.
 

Gebruik van de schoolscan voor schoolbesturen en gemeenten

Ook voor schoolbesturen en gemeenten is de scan een handig hulpmiddel. Wij leveren u een overkoepelend rapport met de bevindingen en resultaten van alle deelnemende scholen binnen uw bestuur of gemeente. Zo heeft u een handig overzicht van de stand van zaken op de verschillende scholen. Het rapport toont daarnaast ook de gemene deler. Zo krijgt u zicht op:

  • Welke ontwikkelthema’s worden het vaakst genoemd? 
  • Welke activiteiten staan bij meerdere scholen op de wensenlijst en kunnen gezamenlijk worden opgepakt? 
  • Op welke scholen zijn mogelijk extra handen of expertise nodig?

Het rapport laat zien waar behoefte is aan begeleiding en ondersteuning, bij leerlingen, leraren en op schoolniveau. Dat maakt het makkelijker te kiezen waar u als bestuur de middelen uit het NPOnderwijs voor gaat inzetten.

Scan invullen

Bent u als school, schoolbestuur of gemeente geïnteresseerd in de schoolscan? Of wilt u eerst nog meer informatie? Neem contact op met Sardes via onderstaande button en geef aan dat u interesse heeft in de schoolscan. Dan helpen wij u graag verder.

Ik heb interesse in de schoolscan 

 

Alliantie Samen onderwijs versnellen

Met de alliantie Samen onderwijs versnellen willen Sardes, het CAOP en Kennisland scholen, besturen en gemeenten zoveel mogelijk verbinden, ondersteunen en ontzorgen. We vormen regionale netwerken waarmee regionale vraagstukken makkelijker aangepakt kunnen worden. We kunnen helpen om de samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en andere partijen vorm te geven. We bieden een eigentijds kennisplatform met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en inspirerende praktijkvoorbeelden. In Leerlabs kunt u ervaringen en kennis uitwisselen met andere scholen, experts en beleidsmakers. Verder bieden we adviesmodules (zoals de schoolscan) die aansluiten bij de inhoud en planning van het Nationaal Programma Onderwijs.

Benieuwd hoe de alliantie u kan ondersteunen bij de invulling van het NPOnderwijs?

Bekijk het ondersteuningsaanbod voor scholen en schoolbesturen 

Bekijk het ondersteuningsaanbod voor gemeenten