Kabinet stelt €500 miljoen subsidie beschikbaar voor studenten en zomerscholen

26 mei 2020

Het kabinet trekt bijna 500 miljoen euro uit voor het onderwijs, om de gevolgen van coronacrisis te beperken. €200 miljoen gaat rechtstreeks naar afstuderende studenten, in het mbo en hoger onderwijs, die vertragingen oplopen door de coronacrisis. Daarnaast investeert het kabinet 224 miljoen in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo om leerachterstanden bij scholieren in te halen. Deze subsidie biedt scholen de mogelijkheid om extra lessen aan te bieden, naast het reguliere onderwijs.

 

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

Het geld is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. De programma’s moeten worden aangeboden op facultatieve basis naast het reguliere onderwijsprogramma. Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van het aantal deelnemers (€ 900,– per deelnemer met een maximum percentage leerlingen per school). 

 

Aanvraagperiodes

Er kan in drie trances worden aangevraagd. Voor het eerste tijdvak (1 juli 2020 tot en met 31 december 2020) kan vanaf 2 juni 2020 tot en met 21 juni 2020 subsidie worden aangevraagd. Dit tijdvak is vooral gericht op scholen en instellingen die al bezig zijn met de organisatie van een programma met (ook) een aanbod in de periode van de zomervakantie.

 

Toepassingen

Scholen kunnen een aanvraag indienen om achterstanden, die leerlingen hebben opgelopen door de scholensluiting, te verminderen. Voor bestaande zomerscholen kan het een manier zijn om deze zomer: meer leerlingen toe te laten, meer uren per week aan te bieden, de zomerschool meer weken te laten duren of de doelgroep uit te breiden. Maar u kunt ook denken aan onderwijstijdverlenging in andere periodes, bijvoorbeeld tijdens de schoolweken of in andere schoolvakanties.

 

Extra leertijd effectief inzetten

Er is veel kennis over het effectief werken aan het verminderen van ongelijkheid. Bij Sardes benutten we deze kennis bij het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende vormen van onderwijstijdverlenging. Zo pleiten we er bijvoorbeeld voor om extra activiteiten altijd goed aan te laten sluiten op reguliere activiteiten. Een doorgaande lijn over de dag, de week, het jaar is relevant, maar ook over de acht leerjaren heen. Wat ook belangrijk is en we nog weinig zien, is dat verschillende maatregelen, zoals bijvoorbeeld schakelklassen, taalklassen, verlengde schooldag en zomerscholen, op een integrale manier deel uitmaken van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid.

 

Sardes: specialist op het gebied van OTV

Al jarenlang ondersteunen wij diverse vormen van onderwijstijdverlenging (OTV), zoals zomerscholen en verlengde leertijd. Met behulp van advies, praktische instrumenten en/of het coachen van leerkrachten zorgen wij ervoor dat u uw leertijdverlenging zinvol vormgeeft. We denken graag met u mee over zowel de organisatorische als de inhoudelijke kant van het inrichten van zomerscholen en onderwijstijdverlening. Bel ons gerust via 030 - 232 62 00 als u vragen heeft over: wat werkt? Welke afspraken maak je met partners? Wat zijn de kosten? Wie betaalt wat? 

 

Lees meer over Leertijdverlenging en zomerscholen

 

Meer weten?