Naar de middelbare

28 november 2019 Sardes Special 25

Voordat de vakantie begint vaarwel zeggen aan de medeleerlingen van groep 8 en aan alle bekende juffen en meesters. En daarna begint het volgende avontuur: naar de middelbare school. Het is een heel belangrijke overgang in het leven van kinderen, net zoals de start op de basisschool die we in de vorige Special van Kleuter naar peuter hebben belicht. De overgang naar het voortgezet onderwijs is door het schoolsysteem dat we in Nederland kennen nog wat zwaarwegender: leerlingen gaan immers eerst door de sorteermachine, met allerlei consequenties voor het vervolg van hun (school-)loopbaan.

Deze Special gaat over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. Een belangrijk onderwerp voor Sardes: het bevorderen van gelijke kansen en een soepele schoolloopbaan gaan ons aan het hart. We belichten de overgang van po naar vo vanuit verschillende perspectieven en ook in de context van beleid en wetgeving.

Lees bijvoorbeeld het artikel De overgang po-vo in Nijmegen over hoe de schoolbesturen po en vo in de regio Nijmegen hebben zich verenigd in een povo-netwerk om het proces van de overgang van po naar vo te optimaliseren. In 2011 liet het povo-netwerk onderzoek doen naar adviezen en schoolloopbanen van Nijmeegse leerlingen. In dit artikel schetsen we enkele interessante uitkomsten en laten we zien wat een regionaal onderzoek naar de overgang van po naar vo kan opleveren.

Wilt u de Special bestellen? Klik hier voor meer informatie. Of ga direct naar de webshop.

 Webshop